Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0

Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz datę publikacji:
 


Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 informuje odbiorców wody w miejscowości Cekanów, iz w dniu 22.11.2018 r. od godziny 8:00 do 11:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody z powodu wymiany wodomierza głównego na ujęciu Cekanów - znak: GZK.7021.EU.67.2018
16.11.2018 godz. 13:58
 
Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 informuje odbiorców wody w miejscowościach Łazisko, Łagiewniki, iz w dniu 21.11.2018 r. od godziny 8:00 do 11:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody z powodu wymiany wodomierzy na ujęciu Łazisko - znak: GZK.7021.EU.66.2018
16.11.2018 godz. 13:57
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci SN i nN polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia, wymianie słupa SN na nowy, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04 kv, budowie linii kablowej nN oraz dwóch złączy kablowo-pomiarowych na działkach o numerach ewidencyjnych: 83/1, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/5, 103/1 - obręb 7 - Karolinów, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.26.2018
14.11.2018 godz. 13:11
 
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 109/8, 110 - obręb 1 - Cekanów, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.20.2018
14.11.2018 godz. 13:05
 
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 176, 182 - obręb 8 - Kolonia Zawada-Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.19.2018
14.11.2018 godz. 13:01
 
Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 informuje odbiorców wody w miejscowości Sługocice, iż w dniu 15-11-2018 od godziny 8:00 do 14:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody z powody prac związanych z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody Brzustów. - znak: GZK.7021.EU.64.2018
13.11.2018 godz. 14:20
 
Informacja Nadleśnictwa Smardzewice o polowaniu zbiorowym
13.11.2018 godz. 11:30
 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
09.11.2018 godz. 10:47
 
Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 informuje odbiorców wody w miejscowości Ciebłowice Duże, Ciebłowice Małe, T.M. ul. Hubala, iż w dniu 09.11.2018 r. od godziny 8:00 do 17:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody z powodu prac związanych z eksploatacją stacji energetycznych PGE Dystrybucja S.A. - znak: GZK.7021.EU.62.2018
05.11.2018 godz. 15:20
 
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowo-napowietrznej linii niskiego napięciana działkach o numerach ewidencyjnych: 24, 26, 49, 50, 87, 99 - obręb 14 - Świńsko-Łagiewniki, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.18.2018
05.11.2018 godz. 15:17
 
Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki, że w dniu 9 listopada 2018 r. (piątek) o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 (budynek B, II piętro) odbędzie się LXV Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
05.11.2018 godz. 14:22
 
Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt!!!
03.11.2018 godz. 11:34
 


Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl