Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Kierownictwo

Wójt Gminy


Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00


 
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów
 
we wtorki od godziny 800 - 1200

Konta bankowe

Numer konta bankowego:

16 9291 0001 0125 0523 2000 0020

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki informujemy, że przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Dotychczasowa strona Biuletynu Informacji Publicznej dostępna jest w zakładce "Archiwalny BIP" oraz pod adresem www. u g.tomaszow.maz.bip.cc Dziękujemy za wyrozumiałość.

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie podczyszczonych ścieków przemysłowych mogacych zawierać substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Zakładów Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. - znak: WA.ZUZ.3.421.103.2019.IM

Zawiadomienie WA.ZUZ.3.421.103.2019.IM  obowiązuje od 19.04.2019 r. do 29.04.2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na terenie działki o nr ewidencyjnym 140, 0bręb 8 Kolonia Zawada-Dabrowa gm. Tomaszów Mazowiecki - znak: WA.ZUZ.3.421.117.2019.IM

Zawiadomienie WA.ZUZ.3.421.117.2019.IM obowiązuje od 19.04.2019 r. do 29.04.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w pasie drogi na działce o numerze ewidencyjnym: 578/6 - obręb 18 – Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.13.2019

Obwieszczenie RG.6733.13.2019 obowiązuje od 10.04.2019 r. do 25.04.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na działce o numerze ewidencyjnym: 471 - obręb 8 – Kolonia Zawada-Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - RG.6733.12.2019

Obwieszczenie RG.6733.12.2019 obowiązuje od 10.04.2019 r. do 25.04.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 458/1, 499, 529 - obręb 20 – Zaborów, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.11.2019

Obwieszczenie RG.6733.11.2019 obowiązuje od 10.04.2019 r. do 25.04.2019 r.

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia terminu naboru oraz kwoty środków przeznaczonych w budżecie gminy w danym roku w formie dotacji celowej na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 18 budynków mieszkalnych oraz budowie wewnętrznej drogi dojazdowej” Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o nr ewidencyjnym: 151/5, 152/1, 153/1, 153/2 obręb 0007 Karolinów, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6220.14.2018

Obwieszczenie RG.6220.14.2018 obowiązuje od 02.04.2019 r. do 17.04.2019 r.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa ul. Spacerowa

zamówienie na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa ul. Spacerowa

nr sprawy RZ.271.10.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Budowę miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice

zamówienie na Budowę miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice

nr sprawy RZ.271.9.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał

zamówienie na Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał

nr sprawy RZ.271.1.5.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Utwardzenie płytami typu JOMB dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na Utwardzenie płytami typu JOMB dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki

nr sprawy RZ.271.8.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice

zamówienie na Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice

nr sprawy RZ.271.7.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie procedury przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice

zamówienie na do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie procedury przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice

nr sprawy RZ.271.6.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia dialog techniczny

termin składania ofert

zamówienie na: Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice - II postępowanie

zamówienie na Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice - II postępowanie

nr sprawy RZ.271.5.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piękna, ul. Równa i ul. Nadrzeczna)

zamówienie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piękna, ul. Równa i ul. Nadrzeczna)

nr sprawy RZ.271.4.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

Uchwały Rady

uchwała nr: IX/46/19

uchwała nr IX/46/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie przystąpienia Gminy Tomaszów Mazowiecki do realizacji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. "Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych"

uchwała nr: VIII/45/19

uchwała nr VIII/45/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

uchwała nr: VIII/44/19

uchwała nr VIII/44/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: VII/43/19

uchwała nr VII/43/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

uchwała nr: VII/42/19

uchwała nr VII/42/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: VI/41/19

uchwała nr VI/41/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wolbórz

uchwała nr: VI/40/19

uchwała nr VI/40/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu

uchwała nr: VI/39/19

uchwała nr VI/39/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Zarządzenia

zarządzenie nr: 32/2019

zarządzenie nr 32/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 31/2019

zarządzenie nr 31/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 30/2019

zarządzenie nr 30/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 29/2019

zarządzenie nr 29/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 28/2019

zarządzenie nr 28/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zasad opracowywania arkuszy organizacji przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w roku szkolnym 2019/2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 27/2019

zarządzenie nr 27/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 26/2019

zarządzenie nr 26/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 25/2019

zarządzenie nr 25/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Status Obowiązujące

Praca

stanowisko: ds. księgowości w Referacie Finansowym

stanowisko ds. księgowości w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

stanowisko Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij