Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 308, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010 godz. 9:30


Podstawa prawna:

1. art. 8 ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.),

2. art. 11b ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

3. par. 56 pkt.1 Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki, uchwała nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 91, poz. 846 ze zm.).

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl