Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Czarna Bielina w km 0+590, m. Tomaszów Mazowiecki - znak: WA.ZUZ.3.421.642.2018.AD
 Rafał Darczyński      30.10.2018 godz. 13:21

Obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne  - wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Czarna Bielina w km 0+590, m. Tomaszów Mazowiecki - znak: WA.ZUZ.3.421.642.2018.AD


Obwieszczenie

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl