W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 poz. 713)

zwołuję

na dzień 22 lipca (środa) 2020 r. o godz. 14.00
w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Twardej, ul. Głowna 117

XXIX Zwyczajną Sesję
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXIX  Sesji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji XXVIII.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym w tym informacja o pismach, które wpłynęły do Rady.
7. Przyjęcie stanowiska Komisji Skarg Wniosków i Petycji w przedmiocie pism mieszkańca gminy.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz debata nad raportem o stanie Gminy Tomaszów Mazowiecki za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki wotum zaufania.
10. Przedłożenie sprawozdania  z wykonania zadań pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za 2019 rok.
11. Przedłożenie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019 i wykorzystania środków finansowych na jego realizację.
12. Przedłożenie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Smardzewicach w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz  sprawozdania z wykonania budżetu  gminy za 2019 rok.
 1) Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
 2) Przedstawienie opinii Komisji Finansowej.
 3) Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tomaszów Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 1) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019,
 2) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki absolutorium,
 3) Przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
 4) Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wiaderno
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Łazisko.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Tomaszowskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 4328E Tomaszów Mazowiecki – Radonia na odcinku od km 3+956 do km 6+132.
20. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                                                                                                   (-) Krystyna Pierścińska

Nagranie obrad sesji rady gminy - Zobacz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane