W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 poz. 713)

zwołuję


na dzień 26 listopada (czwartek) 2020 r. o godz. 15.00
w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Twardej, ul. Główna 117

XXXIII Zwyczajną Sesję
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

 

z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie XXXIII  Sesji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji XXXII.
4.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
5.Informacja z działalności Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie między sesjami. 
6.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym w tym informacja o pismach, które wpłynęły do Rady.
7.Przedłożenie informacji, które wpłynęły do Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki od podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia w roku 2020.
8.Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tomaszów Mazowiecki w roku szkolnym 2019/2020, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. 
9.Przyjęcie stanowiska Komisji Skarg Wniosków i Petycji w przedmiocie pisma mieszkańca gminy.
10.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za I półrocze 2020 rok.
a)Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2020r.;
b)Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.;
c)Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.
15.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Domowi Kultury w Wiadernie.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Tomaszów Mazowiecki działki nr 344/26 w obr. 8 – Kolonia Zawada – Dąbrowa.
17.Zakończenie obrad.


                                                                                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                                                                                                   (-) Krystyna Pierścińska

Nagranie obrad sesji rady gminy - Zobacz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane