W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 poz. 713)

zwołuję


na dzień 6 lipca (wtorek) 2021 r. o godz. 12.00
w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Twardej, ul. Główna 117

XLII Zwyczajną Sesję
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

 


z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokółu z sesji XLI.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym w tym o pismach, które wpłynęły do Rady.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz debata nad raportem o stanie Gminy Tomaszów Mazowiecki za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki wotum zaufania.
9. Przedłożenie sprawozdania z wykonania zadań pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2020.
10. Przedłożenie sprawozdania w wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.
11. Przedłożenie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Smardzewicach w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
12.1.Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.
12.2.Przedstawienie opinii Komisji Finansowej.
12.3.Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tomaszów Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
13.1Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonani a budżetu gminy za rok 2020.
13.2Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki absolutorium.
13.3 Przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
13.4 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021.
17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XL/237/21 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 13 maja 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tomaszów Mazowiecki na rok szkolny 2021/2022.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2030, w tym trybu jej konsultacji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 2 – Chorzęcin.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Tomaszów Mazowiecki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach Łazisko i Niebrów w gminie Tomaszów Mazowiecki.
23. Zakończenie obrad.
                                                                                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                                                                                                   (-) Krystyna Pierścińska

Nagranie obrad sesji rady gminy - Zobacz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane