Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2019 poz. 506)

zwołuję

na dzień 24 czerwca (poniedziałek) 2019 r. o godz. 13.00
w sali obrad Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 (budynek B, II piętro sala nr 307).

XII Zwyczajną Sesję
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącej rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o pismach które wpłynęły do Rady.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki wotum zaufania.
8. Przedłożenie sprawozdania z wykonania zadań pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za 2018 r.
9. Przedłożenie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018 i wykorzystania środków finansowych na jego realizację.
10. Przedłożenie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Smardzewicach w 2018 roku. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tomaszów Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
1) Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.,
2) Przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy,
3) Dyskusja nad przedłożonymi  sprawozdaniami,
4) Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tomaszów Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
1) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018,
2) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy  absolutorium,
3) Przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
4) Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019.
15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VI/40/19 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Tomaszów Mazowiecki nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie  Smardzewice.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023.
19. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańców wsi Wiaderno i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
20. Zakończenie obrad.
                                                                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                      (-) Krystyna Pierścińska

Nagranie obrad sesji rady gminy - Zobacz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij