Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2019 poz. 506)

zwołuję

na dzień 18 grudnia (środa) 2019 r. o godz. 13.30
w sali obrad Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 (budynek B, II
piętro sala nr 307).

XX Zwyczajną Sesję
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o pismach które wpłynęły do Rady.
7. Przyjęcie stanowiska Komisji Skarg Wniosków I Petycji w przedmiocie pism mieszkańca gminy.
8. Przyjęcie stanowiska Komisji Skarg Wniosków i Petycji w przedmiocie petycji dotyczącej Samorządowej Karty Praw Rodziny.
9. Przedłożenie informacji od podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia w roku 2019.
10. Informacja z działalności Stowarzyszenia Dolina Pilicy.
11. Przedłożenie informacji o stanie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki  wraz  z informacją na temat realizacji Programu Usuwania Azbestu i  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki.
12. Przedłożenie informacji o stanie realizacji  zadań oświatowych Gminy Tomaszów Mazowiecki w roku szkolnym 2018/2019, w tym o wynikach ósmoklasisty.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVIII/170/09 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tomaszów Mazowiecki na rok szkolny 2019/2020.
15. Podjęcie uchwały w  sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 dla Gminy Tomaszów Mazowiecki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2022 dla Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2022 dla Gminy Tomaszów Mazowiecki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Tomaszów Mazowiecki działek stanowiących własność osób fizycznych położonych w obrębie 18 – Wąwał.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym , położonej we wsi Łazisko, stanowiącej własność  Gminy Tomaszów Mazowiecki.
23. Zakończenie obrad.  


                                                                                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                   (-) Krystyna Pierścińska

Nagranie obrad sesji rady gminy - Zobacz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij