Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku produkcyjnego przyczep wraz z infrastrukturą, w celu realizacji projektu pn.: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TA-NO poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn, w celu wprowadzenia nowego rodzaju przyczep na rynek - przedsięwzięcie ma zostać zlokalizowane w miejscowości Kolonia Zawada przy ul. Głównej 73/75, dz. nr ewid. 140 obręb 8 - Kolonia Zawada - Dąbrowa - znak: RG.6220.8.2018
  Rafał Darczyński      20.10.2018 godz. 13:44
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie budynku produkcyjnego przyczep wraz z infrastrukturą, w celu realizacji projektu pn.: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TA-NO poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn, w celu wprowadzenia nowego rodzaju przyczep na rynek.  – przedsięwzięcie ma zostać zlokalizowane w miejscowości Kolonia Zawada przy ul. Głównej 73/75, dz. nr ewid. 140 obręb 8 – Kolonia Zawada- Dąbrowa - znak: RG.6220.8.2018

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Osiedlowej i Spacerowej we wsi Dąbrowa w gminie Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6721.7.2018
  Rafał Darczyński      18.10.2018 godz. 20:29
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Osiedlowej i Spacerowej we wsi Dąbrowa w gminie Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6721.7.2018

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Ciebłowice Duże w gminie Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6721.6.2018
  Rafał Darczyński      18.10.2018 godz. 20:26
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Ciebłowice Duże w gminie Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6721.6.2018

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/200/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Zawada - znak: RG.6721.4.2018
  Rafał Darczyński      18.10.2018 godz. 20:23
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/200/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Zawada - znak: RG.6721.4.2018

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/199/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Łazisko i Niebrów - znak: RG.6721.3.2018
  Rafał Darczyński      18.10.2018 godz. 20:20
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/199/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Łazisko i Niebrów - znak: RG.6721.3.2018

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowieckiw sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/198/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Godaszewice i Chorzęcin - znak: RG.6721.2.2018
  Rafał Darczyński      18.10.2018 godz. 20:15
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowieckiw sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/198/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Godaszewice i Chorzęcin - znak RG.6721.2.2018

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowieckiw sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/197/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Świńsko, Łagiewniki i Kwiatkówka - znak: RG.6721.1.2018
  Rafał Darczyński      18.10.2018 godz. 20:12
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowieckiw sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/197/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Świńsko, Łagiewniki i Kwiatkówka - znak: RG.6721.1.2018

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - znak: WA.ZUZ.3.421.592.2018.DŁ
  Rafał Darczyński      17.10.2018 godz. 15:42
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - znak: WA.ZUZ.3.421.592.2018.DŁ

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie pobocza umocnionego z kostki betonowej oraz wykonaniu rowu za poboczem, na terenie działki nr ewid. 343 - obręb 12 - Sługocice, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.23.2018
  Rafał Darczyński      15.10.2018 godz. 14:43
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie pobocza umocnionego z kostki betonowej oraz wykonaniu rowu za poboczem, na terenie działki nr ewid. 343 – obręb 12 - Sługocice, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.23.2018

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - znak: WA.ZUZ.3.421.726.2018.DŁ
  Rafał Darczyński      12.10.2018 godz. 13:26
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - znak: WA.ZUZ.3.421.726.2018.DŁ

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - znak: WA.ZUZ.3.421.539.2018.DŁ
  Rafał Darczyński      12.10.2018 godz. 13:22
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - znak: WA.ZUZ.3.421.539.2018.DŁ

 

Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych 15kV i 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, słupów w linii napowietrznej 15 kV i demontaż odcinka linii napowietrznej 15 kV na terenie dz. nr ewid.: 209/1, 209/2, 210/2, 290, 224, 489, 490, obręb 8 - Kolonia Zawada - Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.16.2018
  Rafał Darczyński      12.10.2018 godz. 11:57
 

Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych 15kV i 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, słupów w linii napowietrznej 15 kV i demontaż odcinka linii napowietrznej 15 kV na terenie dz. nr ewid.: 209/1, 209/2, 210/2, 290, 224, 489, 490, obręb 8 – Kolonia Zawada–Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.16.2018

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie podziemnej linii kablowej, budowie słupów oświetleniowych - do 6 szt., o wysokości do 10m (na potrzeby oświetlenia boiska) na terenie działki nr ewid. 716/2, 716/1 - obręb 3 - Ciebłowice Duże, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.24.2018
  Rafał Darczyński      12.10.2018 godz. 11:53
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie podziemnej linii kablowej, budowie słupów oświetleniowych – do 6 szt.,  o wysokości do 10m (na potrzeby oświetlenia boiska) na terenie działki nr ewid. 716/2, 716/1 – obręb 3 – Ciebłowice Duże, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.24.2018

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Krzysztof Szczepański      11.10.2018 godz. 10:01
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - znak: WA.ZUZ.3.421.691.2018.DŁ
  Rafał Darczyński      09.10.2018 godz. 14:56
 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - znak: WA.ZUZ.3.421.691.2018.DŁ

 

Informacja Nadleśnictwa Smardzewice o zbiorowym polowaniu
  Rafał Darczyński      09.10.2018 godz. 14:52
 

Nadleśnictwo Smardzewice informuje, że w dniach od 21 do 25 października 2018r. odbędzie się polowanie zbiorowe w lasach w okolicach wsi Sługocice, Brzustów, Dąbrowa, Tomaszówek, Łokietka, Dęba, Dęborzeczka, Buczek i Poświętne. Polowanie przeprowadzone będzie w tych dniach w godzinach od 7:00 do 16:00.

 

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu przestrzeni wokół budynku użyteczności publicznej - urządzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej obejmującej budowę:altany rekreacyjnej, chodnika wzdłuż ul. Szkolnej, utwardzenia terenu dla obsługi istniejącego budynku, oświetlenia terenu wraz z instalacja zasilającą na działkach o numerach ewidencyjnych: 290, 632 - obręb 17 - Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.17.2018
  Rafał Darczyński      09.10.2018 godz. 13:15
 

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
zagospodarowaniu przestrzeni wokół budynku  użyteczności publicznej - urządzenie  strefy rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej obejmującej budowę:altany rekreacyjnej, chodnika wzdłuż ul. Szkolnej, utwardzenia terenu dla obsługi istniejącego budynku, oświetlenia  terenu wraz z instalacja zasilającą na działkach o numerach ewidencyjnych: 290, 632 - obręb 17 – Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.17.2018

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 200/18, 202/15 - obręb 16 - Tresta, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.21.2018
  Rafał Darczyński      09.10.2018 godz. 13:04
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 200/18, 202/15 - obręb 16 - Tresta, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.21.2018

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowie sieci SN i nN w miejscowości Wąwał dla potrzeb przyłączenia budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej na dz. nr ewid. 164/53 na działkach o numerach ewidencyjnych: 570, 176/2, 168, 162/8, 164/12, 164/53 - obręb 18 - Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.22.2018
  Rafał Darczyński      09.10.2018 godz. 12:54
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowie sieci SN i nN w miejscowości Wąwał dla potrzeb przyłączenia budynku mieszkalnegoprzy ul. Wiśniowej na dz. nr ewid. 164/53 na działkach o numerach ewidencyjnych: 570, 176/2, 168, 162/8, 164/12, 164/53 - obręb 18 - Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.22.2018

 

Informacja z dnia 4 października 2018 r. o sprostowaniu Obwieszczenia Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 19 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Rafał Darczyński      04.10.2018 godz. 14:31
 

Informacja z dnia 4 października 2018 r. o sprostowaniu Obwieszczenia Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 19 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki ogłasza VI nabór wniosków na wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej zgodnie ze "Szczegółowymi zasadami realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie podłaczeń budynków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki
  Rafał Darczyński      27.09.2018 godz. 15:08
 

Gmina Tomaszów Mazowiecki ogłasza VI nabór wniosków na wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej zgodnie ze "Szczegółowymi zasadami realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie podłaczeń budynków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 19.09.2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Rafał Darczyński      20.09.2018 godz. 14:43
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 19.09.2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim w wyborach do Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Rafał Darczyński      23.08.2018 godz. 15:32
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim w wyborach do Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

STREFY UŻYTKOWANIA TURYSTYCZNEGO ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO
  Rafał Darczyński      10.07.2018 godz. 10:07
 
 

Infomacja w sprawie wysokości cen i stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków
  Rafał Darczyński      27.06.2018 godz. 14:08
 

Infomacja w sprawie wysokości cen i stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

 

Decyzja zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Rafał Darczyński      26.06.2018 godz. 11:02
 

Decyzja zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

 

Informacja dla mieszkańców Kolonia Zawada ul. Osiedlowa, Kasztanowa, Jadwigów (posesje od numeru 1 do 18) dotycząca kanalizacji sanitarnej
  Rafał Darczyński      11.05.2018 godz. 13:28
 

W związku z zakończeniem inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwigów oraz części miejscowości Kolonia Zawada", informuję właścicieli nieruchomosci położonych wzdłuż wybudowanych kolektorów kanalizacji sanitarnej, iz można dokonywać podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. W tym celu należy uprzednio złożyć wniosek do Gestora sieci o wyrażenie zgody na wykonanie podłączenia. Wniosek i bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 (budynek B) lub telefonicznie 44 724 67 55 wew. 42

 

Informacja Inspekcji weterynaryjnej dotycząca badania padłych zwierząt w wyniku wypadku w kierunku wścieklizny
  Rafał Darczyński      11.05.2018 godz. 13:19
 

W związku raportem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że w krajach w których występuje wścieklizna endemicznie zwierzęta (szczególnie drapieżne wolnożyjące oraz bezdomne) padłe w wyniku wypadków komunikacyjnych powinny być badane w kierunku wścieklizny. Do badania nadają się świeże zwłoki zwierząt z nieuszkodzoną głową.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA GAZYFIKACJI CZĘŚCI WSI SMARDZEWICE
  Rafał Darczyński      23.02.2018 godz. 18:36
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA GAZYFIKACJI CZĘŚCI WSI SMARDZEWICE:

 • odcinek ul. Głównej (od ul. Łozińskiego do ul. Południowej) – dł. 2517 mb
 • odcinek ul. Wesołej (od ul. Głównej do posesji nr 15 ) – dł. 239 mb
 • odcinek ul. Pilicznej (od ul. Głównej do ul. Jeneralskiej) –  dł.  1073 mb
 • odcinek ul. Dziubałtowskiego (od ul. Jeneralskiej do posesji nr 104) –  dł. 1105 mb
 • odcinek ul. Jeneralskiej (od ul. Pilicznej do posesji nr 11) –  dł. 286 mb
 • odcinek ul. Kwarcowej (od ul. Głównej do posesji nr 7) – dł. 188 mb
 • odcinek ul. Zacisze (od ul. Głównej do ul. Stoczek) – dł. 735 mb
 • odcinek ul. Stoczek (od ul. Zacisze do posesji nr 8C) – 355 mb
 • odcinek ul. Wschodniej (od ul. Głównej do ul. Kryształowej ) – dł. 468 mb
 • odcinek ul. Diamentowej (od ul. Wschodniej do posesji nr 5 ) – dł. 58 mb
 • odcinek ul. Kryształowej (od ul. Wschodniej do posesji nr 12) – dł. 213 mb
 • odcinek ul. Wodnej (od ul. Głównej do ul. Szczęśliwej) – dł. 175 mb
 • odcinek ul. Wspólnej (od ul. Wodnej do ul. Ostrowskiego) – dł. 47 mb
 • odcinek ul. Ostrowskiego (od ul. Wspólnej do posesji nr 5) – dł. 355 mb
 • odcinek ul. Szczęśliwej (od ul. Wodnej do posesji nr 9) – dł. 218 mb
 • odcinek ul. Głównej (od ul. Głównej do ul. Zielonej) – dł. 393 mb
 • odcinek ul. Zielonej (od ul. Głównej do posesji nr 51) – dł. 555 mb
 • odcinek ul. Południowej (od ul. Głównej do ul. Klonowej) – dł. 700 mb
 • odcinek ul. Klonowej (od ul. Południowej do posesji nr 14) – dł. 161 mb
 • cała ul. Leśna – dł. 220 mb
 

DOTACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
  Rafał Darczyński      20.02.2018 godz. 11:48
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił niżej wymienione programy:

1. Wykonanie przydomowych oczyszczalni scieków w latach 2018 - 2019.

2. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2018 - 2019.

3. Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacja źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych  źródeł energii w latach 2018 -2020.

4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego.

Bliższe informacje o programach można uzyskać korzystając ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php


BANK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z WFOŚiGW W ŁODZI w ramach „Programu priorytetowego dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacja źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych  źródeł energii w latach 2018 -2020.


POWIATOWY BANK SPÓLDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
http://www.pbstom.com.pl/
ul. Handlowa 35/73, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44/ 726-09-00,
- Punkt kasowy Tomaszów Mazowiecki, ul. Tkacka 4
- Punkt kasowy Tomaszów Mazowiecki, ul. Wąwalska 6/10

Uwaga:
W w/w banku można dokonać wszelkich formalności związanych z pozyskaniem dotacji.

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW I ULOTKA DOTYCZĄCA SEGREGOWANIA 2018 ROK
  Rafał Darczyński      18.12.2017 godz. 13:54
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2018 ROK

ULOTKA DOTYCZĄCA SEGREGOWANIA ODPADÓW 2018 ROK

 

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
  Rafał Darczyński      20.06.2014 godz. 15:21
 
 

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
  Rafał Darczyński      22.07.2010 godz. 13:26
 
 

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 308, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
  Rafał Darczyński      21.04.2010 godz. 9:30
 
 

» ARCHIWUM «

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl