Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3491
Kierownictwo 1442
Godziny pracy 832
Komunikat - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 798
Konta bankowe 792
RZ.271.18.2019 735
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 700
Ochrona danych osobowych 652
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki 646
Apel do mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki o oszczędne gospodarowanie wody 623
ds. księgowości w Referacie Finansowym 574
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w pasie drogi na działkach o nr ewid.: 471 - obręb 8 - Kolonia Zawada - Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.26.2019 567
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 537
Zastępca Kierownika Referatu Finansowego 524
RZ.271.12.2019 493
pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym 486
RZ.271.4.2019 447
RZ.271.11.2019 423
pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym 420
RZ.271.14.2019 396
RZ.271.5.2019 369
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 364
Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – etap VI 362
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 357
Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki - wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019 - 2023 353
RZ.271.8.2019 350
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 335
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Twarda, we wsi Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki 335
RZ.271.16.2019 333
Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki 333
Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego 331
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 326
Wykaz dzielnicowych obsługujących teren Gminy Tomaszów Mazowiecki 323
RZ.271.2.2019 311
RZ.271.3.2019 307
RZ.271.13.2019 297
RZ.271.17.2019 294
RZ.271.7.2019 288
RZ.271.10.2019 257
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 24 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 254
RZ.271.15.2019 253
Azbest – informacja dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki 244
RZ.271.9.2019 239
Informacja dla osób niesłyszących 233
Postanowienie Nr 82/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tomaszów Mazowiecki 224
RZ.271.6.2019 207
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłsza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Twarda, we wsi Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki 206
RZ.271.1.17.2019 205
Wykaz kół łowieckich 205
Postanowienie Nr 203/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 21 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tomaszów Mazowiecki 199
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 1596
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 326
Zarządzenie nr 3/2019 158
Zarządzenie nr 1/2019 149
Zarządzenie nr 2/2019 146
Zarządzenie nr 20/2019 119
Zarządzenie nr 19/2019 118
Zarządzenie nr 16/2019 116
Zarządzenie nr 14/2019 113
Zarządzenie nr 18/2019 113
Zarządzenie nr 15/2019 107
Zarządzenie nr 13/2019 104
Zarządzenie nr 17/2019 102
Zarządzenie nr 5/2019 99
Zarządzenie nr 8/2019 99
Zarządzenie nr 9/2019 98
Zarządzenie nr 11/2019 90
Zarządzenie nr 4/2019 90
Zarządzenie nr 12/2019 89
Zarządzenie nr 7/2019 88
Zarządzenie nr 10/2019 82
Zarządzenie nr 6/2019 78
Zarządzenie nr 30/2019 77
Zarządzenie nr 31/2019 75
Zarządzenie nr 32/2019 75
Zarządzenie nr 27/2019 74
Zarządzenie nr 29/2019 69
Zarządzenie nr 28/2019 68
Zarządzenie nr 22/2019 65
Zarządzenie nr 23/2019 65
Zarządzenie nr 26/2019 65
Zarządzenie nr 48/2019 65
Zarządzenie nr 39/2019 64
Zarządzenie nr 43/2019 64
Zarządzenie nr 33/2019 63
Zarządzenie nr 25/2019 62
Zarządzenie nr 44/2019 62
Zarządzenie nr 42/2019 61
Zarządzenie nr 77/2019 61
Zarządzenie nr 21/2019 60
Zarządzenie nr 24/2019 60
Zarządzenie nr 41/2019 60
Zarządzenie nr 12A/2019 59
Zarządzenie nr 34/2019 59
Zarządzenie nr 47/2019 59
Zarządzenie nr 49/2019 59
Zarządzenie nr 40/2019 58
Zarządzenie nr 45/2019 56
Zarządzenie nr 46/2019 56
Zarządzenie nr 58/2019 56
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Gminy 2138
Uchwała nr II/11/18 791
Składy osobowe Komisji Rady Miasta VIII kadencji: 284
GAWARZYŃSKA ANNA 244
Uchwała nr III/23/18 240
PIERŚCIŃSKA KRYSTYNA 216
II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 203
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 202
BEZAT WERONIKA 193
Uchwała nr III/22/18 190
Uchwała nr II/12/18 185
GLUŹNIEWICZ EDYTA 182
GAWARZYŃSKI EUGENIUSZ 181
Uchwała nr IV/25/19 180
JEDYNAK ANNA 178
WAWRZYŃCZYK SŁAWOMIR 178
MĄKOLA EDWARD 177
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 173
MUSIAŁ ZYGMUNT 170
Uchwała nr I/7/18 170
Uchwała nr IV/26/19 168
Uchwała nr I/1/18 166
Interpelacja w sprawie uszkodzonego mostku, wydłużena barierek na moście przy ul. Młynarskiej, zakupu koszy i montażu w sąsiedztwie sklepu w Zaborowie Pierwszym 163
Uchwała nr II/10/18 163
Uchwała nr III/21/18 163
KOCIK DANUTA 162
MILCZAREK CZESŁAW 162
PLICH MARZENA 162
Uchwała nr I/6/18 162
IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 161
Uchwała nr III/19/18 160
Uchwała nr I/2/18 159
JABRZYK TOMASZ 156
KRÓL STANISŁAW 156
Uchwała nr I/3/18 156
PAWELEC CZESŁAW 155
Uchwała nr I/8/18 154
Uchwała nr III/20/18 152
Uchwała nr II/9/18 148
Uchwała nr IV/24/19 148
Uchwała nr VI/41/19 148
Uchwała nr V/30/19 147
Uchwała nr VI/37/19 147
Uchwała nr III/18/18 146
Uchwała nr I/4/18 143
Uchwała nr III/17/18 143
Uchwała nr I/5/18 141
Uchwała nr VI/36/19 139
Uchwała nr V/27/19 138
Uchwała nr VI/40/19 137
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 998
Rys historyczny 181
Uchwała Nr LXIII/376/18 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 września 2018 roku zmieniająca Statut Gminy Tomaszów Mazowiecki 85
Uchwała Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 70
Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 70
Uchwała Nr XXXI/242/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2013 roku o zmianie uchwały Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 62
Uchwała Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 12 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 58
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Szkoły i Przedszkola 2189
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 671
Gminny Zakład Komunalny 615
Biblioteka i Filie 447
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 428
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 387
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 192
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 190
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 178
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 178
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 178
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 174
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 158
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 157
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 156
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 155
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 154
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 151
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 150
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 137
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 130
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 129
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 128
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 125
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 124
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 118
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 111
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 108
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 106
Statystyki strony Świetlice
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Świetlice wiejskie 572

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij