Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 6550
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2020 rok 3130
Kierownictwo 2547
Konta bankowe 2034
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 1886
Komunikat - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 1819
Godziny pracy 1701
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki 1341
RZ.271.3.2020 1242
Ochrona danych osobowych 1068
Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego 980
RZ.271.18.2019 833
Wykaz dzielnicowych obsługujących teren Gminy Tomaszów Mazowiecki 824
Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki 779
ds. księgowości w Referacie Finansowym 778
Apel do mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki o oszczędne gospodarowanie wody 768
pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym 762
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 755
pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym 738
Zastępca Kierownika Referatu Finansowego 712
RZ.271.7.2020 691
RZ.271.4.2020 686
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w pasie drogi na działkach o nr ewid.: 471 - obręb 8 - Kolonia Zawada - Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.26.2019 671
referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym 618
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 616
RZ.271.9.2020 609
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 608
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 608
RZ.271.12.2019 607
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Twarda, we wsi Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki 597
Azbest – informacja dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki 581
RZ.271.6.2020 577
RZ.271.11.2019 557
Informacje 548
RZ.271.4.2019 541
Referent ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym 534
Referent ds. inwestycji, gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami 508
RZ.271.14.2019 488
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 469
RZ.271.8.2019 459
RZ.271.5.2019 454
Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – etap VI 452
Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki - wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019 - 2023 448
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 439
Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2015 - 2020 438
Informacja dla osób niesłyszących 436
RZ.271.16.2019 421
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 412
RZ.271.17.2019 405
RZ.271.2.2019 400
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 2819
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 616
Zarządzenie nr 3/2019 223
Zarządzenie nr 1/2019 213
Zarządzenie nr 2/2019 213
Zarządzenie nr 19/2019 197
Zarządzenie nr 20/2019 190
Zarządzenie nr 16/2019 189
Zarządzenie nr 18/2019 187
Zarządzenie nr 14/2019 184
Zarządzenie nr 15/2019 180
Zarządzenie nr 13/2019 175
Zarządzenie nr 17/2019 174
Zarządzenie nr 9/2019 166
Zarządzenie nr 5/2019 160
Zarządzenie nr 8/2019 157
Zarządzenie nr 7/2019 154
Zarządzenie nr 4/2019 149
Zarządzenie nr 12/2019 147
Zarządzenie nr 11/2019 140
Zarządzenie nr 10/2019 139
Zarządzenie nr 30/2019 138
Zarządzenie nr 31/2019 138
Zarządzenie nr 32/2019 136
Zarządzenie nr 43/2019 135
Zarządzenie nr 27/2019 133
Zarządzenie nr 6/2019 132
Zarządzenie nr 23/2019 130
Zarządzenie nr 28/2019 129
Zarządzenie nr 29/2019 129
Zarządzenie nr 48/2019 127
Zarządzenie nr 81/2019 127
Zarządzenie nr 22/2019 126
Zarządzenie nr 25/2019 126
Zarządzenie nr 77/2019 126
Zarządzenie nr 39/2019 125
Zarządzenie nr 26/2019 123
Zarządzenie nr 47/2019 123
Zarządzenie nr 33/2019 122
Zarządzenie nr 42/2019 122
Zarządzenie nr 24/2019 121
Zarządzenie nr 40/2019 121
Zarządzenie nr 44/2019 121
Zarządzenie nr 41/2019 120
Zarządzenie nr 49/2019 120
Zarządzenie nr 45/2019 118
Zarządzenie nr 58/2019 117
Zarządzenie nr 21/2019 115
Zarządzenie nr 34/2019 112
Zarządzenie nr 12A/2019 111
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Gminy 3603
Uchwała nr II/11/18 891
Składy osobowe Komisji Rady Miasta VIII kadencji: 440
GAWARZYŃSKA ANNA 390
Uchwała nr III/23/18 334
PIERŚCIŃSKA KRYSTYNA 327
BEZAT WERONIKA 293
II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 284
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 283
GLUŹNIEWICZ EDYTA - Radna do 04.09.2019 r. 275
GAWARZYŃSKI EUGENIUSZ 270
MĄKOLA EDWARD 267
JEDYNAK ANNA 264
WAWRZYŃCZYK SŁAWOMIR 261
Uchwała nr II/12/18 260
Uchwała nr III/22/18 259
Uchwała nr IV/25/19 254
MUSIAŁ ZYGMUNT 252
MILCZAREK CZESŁAW 246
JABRZYK TOMASZ 242
KOCIK DANUTA 242
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 240
Uchwała nr I/7/18 240
Uchwała nr IV/26/19 240
Uchwała nr V/30/19 239
Uchwała nr I/1/18 238
Uchwała nr III/21/18 238
PLICH MARZENA 237
Uchwała nr I/2/18 237
KRÓL STANISŁAW 236
Uchwała nr II/10/18 236
Interpelacja w sprawie uszkodzonego mostku, wydłużena barierek na moście przy ul. Młynarskiej, zakupu koszy i montażu w sąsiedztwie sklepu w Zaborowie Pierwszym 235
Uchwała nr VI/37/19 235
IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 231
PAWELEC CZESŁAW 229
Uchwała nr I/6/18 227
Uchwała nr VI/41/19 226
Uchwała nr I/3/18 221
Uchwała nr III/17/18 220
Uchwała nr III/19/18 218
Uchwała nr IV/24/19 218
Uchwała nr VI/36/19 217
Uchwała nr III/20/18 216
Uchwała nr V/27/19 215
Uchwała nr VI/40/19 215
Uchwała nr I/8/18 214
Uchwała nr V/28/19 211
Uchwała nr VI/39/19 208
Uchwała nr II/9/18 206
Uchwała nr III/18/18 206
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 2233
Rys historyczny 374
Uchwała Nr LXIII/376/18 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 września 2018 roku zmieniająca Statut Gminy Tomaszów Mazowiecki 167
Uchwała Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 145
Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 144
Uchwała Nr XXXI/242/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2013 roku o zmianie uchwały Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 130
Uchwała Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 12 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 127
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Szkoły i Przedszkola 3924
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 1236
Gminny Zakład Komunalny 1157
Biblioteka i Filie 749
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 707
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 663
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 395
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 371
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 365
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 364
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 342
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 336
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 313
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 310
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 308
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 294
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 289
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 284
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 284
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 275
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 249
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 249
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 246
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 243
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 243
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 241
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 233
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 219
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 208
Statystyki strony Świetlice
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Świetlice wiejskie 1134

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij