Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 4165
Kierownictwo 1705
Godziny pracy 1035
Konta bankowe 1024
Komunikat - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 1005
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 924
RZ.271.18.2019 783
Ochrona danych osobowych 771
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki 684
ds. księgowości w Referacie Finansowym 671
Apel do mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki o oszczędne gospodarowanie wody 669
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 664
pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym 605
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w pasie drogi na działkach o nr ewid.: 471 - obręb 8 - Kolonia Zawada - Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.26.2019 601
Zastępca Kierownika Referatu Finansowego 595
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2020 rok 556
RZ.271.12.2019 535
pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym 523
RZ.271.4.2019 488
RZ.271.11.2019 468
Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego 456
Wykaz dzielnicowych obsługujących teren Gminy Tomaszów Mazowiecki 439
RZ.271.14.2019 437
Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki 436
referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym 435
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 431
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 410
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Twarda, we wsi Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki 407
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 400
RZ.271.5.2019 400
RZ.271.8.2019 394
Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki - wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019 - 2023 389
Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – etap VI 389
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 386
RZ.271.16.2019 371
RZ.271.2.2019 340
RZ.271.17.2019 336
RZ.271.13.2019 334
RZ.271.3.2019 334
RZ.271.7.2019 315
Azbest – informacja dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki 308
Informacja dla osób niesłyszących 298
RZ.271.10.2019 297
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 24 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 284
Referent ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym 284
RZ.271.15.2019 281
RZ.271.9.2019 264
Gawarzyńska Anna 256
Wykaz kół łowieckich 254
Postanowienie Nr 82/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tomaszów Mazowiecki 252
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 1868
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 410
Zarządzenie nr 3/2019 180
Zarządzenie nr 1/2019 171
Zarządzenie nr 2/2019 170
Zarządzenie nr 19/2019 147
Zarządzenie nr 20/2019 144
Zarządzenie nr 16/2019 142
Zarządzenie nr 18/2019 140
Zarządzenie nr 14/2019 138
Zarządzenie nr 15/2019 132
Zarządzenie nr 13/2019 130
Zarządzenie nr 17/2019 128
Zarządzenie nr 9/2019 121
Zarządzenie nr 5/2019 120
Zarządzenie nr 8/2019 117
Zarządzenie nr 7/2019 114
Zarządzenie nr 4/2019 112
Zarządzenie nr 11/2019 109
Zarządzenie nr 12/2019 108
Zarządzenie nr 10/2019 101
Zarządzenie nr 30/2019 100
Zarządzenie nr 32/2019 99
Zarządzenie nr 27/2019 96
Zarządzenie nr 6/2019 96
Zarządzenie nr 31/2019 95
Zarządzenie nr 28/2019 90
Zarządzenie nr 43/2019 90
Zarządzenie nr 29/2019 89
Zarządzenie nr 48/2019 89
Zarządzenie nr 33/2019 88
Zarządzenie nr 22/2019 87
Zarządzenie nr 23/2019 87
Zarządzenie nr 77/2019 87
Zarządzenie nr 25/2019 86
Zarządzenie nr 39/2019 86
Zarządzenie nr 44/2019 86
Zarządzenie nr 42/2019 85
Zarządzenie nr 47/2019 85
Zarządzenie nr 26/2019 84
Zarządzenie nr 24/2019 81
Zarządzenie nr 41/2019 81
Zarządzenie nr 49/2019 81
Zarządzenie nr 81/2019 81
Zarządzenie nr 21/2019 78
Zarządzenie nr 34/2019 78
Zarządzenie nr 40/2019 78
Zarządzenie nr 58/2019 78
Zarządzenie nr 12A/2019 77
Zarządzenie nr 45/2019 77
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Gminy 2521
Uchwała nr II/11/18 817
Składy osobowe Komisji Rady Miasta VIII kadencji: 352
GAWARZYŃSKA ANNA 285
Uchwała nr III/23/18 281
PIERŚCIŃSKA KRYSTYNA 252
II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 234
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 227
BEZAT WERONIKA 222
GLUŹNIEWICZ EDYTA - Radna do 04.09.2019 r. 216
Uchwała nr III/22/18 216
Uchwała nr II/12/18 214
GAWARZYŃSKI EUGENIUSZ 211
Uchwała nr IV/25/19 207
JEDYNAK ANNA 205
MĄKOLA EDWARD 203
WAWRZYŃCZYK SŁAWOMIR 202
MUSIAŁ ZYGMUNT 197
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 196
Uchwała nr I/7/18 195
Uchwała nr II/10/18 193
Uchwała nr IV/26/19 193
Uchwała nr I/1/18 192
Uchwała nr I/6/18 190
MILCZAREK CZESŁAW 189
Uchwała nr I/2/18 189
KOCIK DANUTA 188
IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 187
Uchwała nr III/21/18 187
Interpelacja w sprawie uszkodzonego mostku, wydłużena barierek na moście przy ul. Młynarskiej, zakupu koszy i montażu w sąsiedztwie sklepu w Zaborowie Pierwszym 186
PLICH MARZENA 185
KRÓL STANISŁAW 184
JABRZYK TOMASZ 183
Uchwała nr III/19/18 182
Uchwała nr VI/37/19 182
Uchwała nr I/3/18 181
PAWELEC CZESŁAW 177
Uchwała nr I/8/18 177
Uchwała nr V/30/19 176
Uchwała nr III/17/18 175
Uchwała nr VI/41/19 175
Uchwała nr III/20/18 173
Uchwała nr IV/24/19 173
Uchwała nr II/9/18 169
Uchwała nr III/18/18 167
Uchwała nr VI/36/19 166
Uchwała nr VI/40/19 166
Uchwała nr I/4/18 165
Uchwała nr V/27/19 165
Uchwała nr I/5/18 164
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 1302
Rys historyczny 251
Uchwała Nr LXIII/376/18 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 września 2018 roku zmieniająca Statut Gminy Tomaszów Mazowiecki 106
Uchwała Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 93
Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 93
Uchwała Nr XXXI/242/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2013 roku o zmianie uchwały Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 80
Uchwała Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 12 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 78
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Szkoły i Przedszkola 2684
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 910
Gminny Zakład Komunalny 759
Biblioteka i Filie 538
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 525
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 462
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 243
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 239
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 226
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 226
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 225
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 218
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 206
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 201
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 197
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 195
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 194
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 192
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 191
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 173
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 173
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 171
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 165
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 159
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 156
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 144
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 144
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 143
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 142
Statystyki strony Świetlice
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Świetlice wiejskie 737

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij