Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 2994
Kierownictwo 1207
Godziny pracy 712
Konta bankowe 674
Komunikat - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 620
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki 572
Ochrona danych osobowych 570
Apel do mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki o oszczędne gospodarowanie wody 529
RZ.271.18.2019 527
ds. księgowości w Referacie Finansowym 514
Zastępca Kierownika Referatu Finansowego 472
RZ.271.12.2019 464
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 459
RZ.271.4.2019 417
RZ.271.11.2019 392
pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym 380
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 371
RZ.271.14.2019 364
pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym 361
RZ.271.5.2019 345
Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – etap VI 342
Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki - wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019 - 2023 330
RZ.271.8.2019 328
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 322
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 318
RZ.271.16.2019 315
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 304
RZ.271.2.2019 289
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Twarda, we wsi Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki 289
RZ.271.13.2019 274
RZ.271.3.2019 274
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 269
Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki 265
RZ.271.7.2019 264
RZ.271.17.2019 262
Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego 237
RZ.271.10.2019 235
RZ.271.15.2019 230
Wykaz dzielnicowych obsługujących teren Gminy Tomaszów Mazowiecki 230
RZ.271.9.2019 220
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 24 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 212
Postanowienie Nr 82/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tomaszów Mazowiecki 195
Azbest – informacja dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki 194
RZ.271.6.2019 188
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłsza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Twarda, we wsi Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki 185
RZ.271.1.17.2019 182
Informacja dla osób niesłyszących 181
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 177
Wykaz kół łowieckich 176
RZ.271.1.5.2019 174
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 1336
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 269
Zarządzenie nr 3/2019 132
Zarządzenie nr 1/2019 123
Zarządzenie nr 2/2019 119
Zarządzenie nr 20/2019 99
Zarządzenie nr 19/2019 96
Zarządzenie nr 14/2019 94
Zarządzenie nr 16/2019 92
Zarządzenie nr 18/2019 92
Zarządzenie nr 15/2019 86
Zarządzenie nr 13/2019 82
Zarządzenie nr 5/2019 80
Zarządzenie nr 17/2019 78
Zarządzenie nr 9/2019 78
Zarządzenie nr 11/2019 77
Zarządzenie nr 8/2019 77
Zarządzenie nr 12/2019 75
Zarządzenie nr 4/2019 71
Zarządzenie nr 7/2019 69
Zarządzenie nr 10/2019 63
Zarządzenie nr 6/2019 62
Zarządzenie nr 32/2019 57
Zarządzenie nr 30/2019 55
Zarządzenie nr 27/2019 52
Zarządzenie nr 31/2019 52
Zarządzenie nr 23/2019 51
Zarządzenie nr 22/2019 50
Zarządzenie nr 29/2019 49
Zarządzenie nr 26/2019 48
Zarządzenie nr 48/2019 48
Zarządzenie nr 25/2019 47
Zarządzenie nr 28/2019 47
Zarządzenie nr 12A/2019 45
Zarządzenie nr 33/2019 45
Zarządzenie nr 39/2019 45
Zarządzenie nr 42/2019 45
Zarządzenie nr 21/2019 44
Zarządzenie nr 41/2019 44
Zarządzenie nr 43/2019 44
Zarządzenie nr 24/2019 43
Zarządzenie nr 44/2019 43
Zarządzenie nr 47/2019 43
Zarządzenie nr 40/2019 42
Zarządzenie nr 49/2019 42
Zarządzenie nr 34/2019 41
Zarządzenie nr 45/2019 41
Zarządzenie nr 46/2019 41
Zarządzenie nr 58/2019 41
Zarządzenie nr 65/2019 41
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Gminy 1790
Składy osobowe Komisji Rady Miasta VIII kadencji: 253
GAWARZYŃSKA ANNA 218
Uchwała nr III/23/18 212
PIERŚCIŃSKA KRYSTYNA 187
II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 184
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 183
Uchwała nr II/11/18 177
BEZAT WERONIKA 170
Uchwała nr III/22/18 166
Uchwała nr II/12/18 163
JEDYNAK ANNA 159
GAWARZYŃSKI EUGENIUSZ 157
GLUŹNIEWICZ EDYTA 155
Uchwała nr IV/25/19 155
WAWRZYŃCZYK SŁAWOMIR 154
MĄKOLA EDWARD 153
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 152
MUSIAŁ ZYGMUNT 146
Uchwała nr I/7/18 146
Uchwała nr III/19/18 145
IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 144
Uchwała nr I/1/18 144
Interpelacja w sprawie uszkodzonego mostku, wydłużena barierek na moście przy ul. Młynarskiej, zakupu koszy i montażu w sąsiedztwie sklepu w Zaborowie Pierwszym 143
MILCZAREK CZESŁAW 143
Uchwała nr III/21/18 143
PLICH MARZENA 142
KOCIK DANUTA 141
Uchwała nr IV/26/19 141
Uchwała nr I/6/18 139
Uchwała nr II/10/18 139
PAWELEC CZESŁAW 136
Uchwała nr I/2/18 135
Uchwała nr I/3/18 135
Uchwała nr I/8/18 135
Uchwała nr III/20/18 134
KRÓL STANISŁAW 133
JABRZYK TOMASZ 132
Uchwała nr III/18/18 130
Uchwała nr II/9/18 129
Uchwała nr VI/37/19 128
Uchwała nr VI/41/19 126
Uchwała nr I/4/18 124
Uchwała nr IV/24/19 124
Uchwała nr V/30/19 124
Uchwała nr I/5/18 123
Uchwała nr III/17/18 122
Uchwała nr V/27/19 118
Uchwała nr VI/36/19 115
Uchwała nr VI/40/19 114
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 772
Rys historyczny 137
Uchwała Nr LXIII/376/18 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 września 2018 roku zmieniająca Statut Gminy Tomaszów Mazowiecki 61
Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 52
Uchwała Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 51
Uchwała Nr XXXI/242/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2013 roku o zmianie uchwały Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 44
Uchwała Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 12 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 39
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Szkoły i Przedszkola 1820
Gminny Zakład Komunalny 501
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 485
Biblioteka i Filie 372
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 361
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 323
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 161
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 156
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 155
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 143
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 142
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 138
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 131
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 129
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 127
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 126
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 125
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 124
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 124
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 110
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 107
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 106
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 102
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 100
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 100
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 97
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 93
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 88
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 88
Statystyki strony Świetlice
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Świetlice wiejskie 430

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij