Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 4965
Kierownictwo 1977
Konta bankowe 1320
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2020 rok 1318
Godziny pracy 1228
Komunikat - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 1205
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 1183
RZ.271.3.2020 1066
Ochrona danych osobowych 859
RZ.271.18.2019 800
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki 722
ds. księgowości w Referacie Finansowym 718
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 707
Apel do mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki o oszczędne gospodarowanie wody 705
pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym 678
Zastępca Kierownika Referatu Finansowego 653
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w pasie drogi na działkach o nr ewid.: 471 - obręb 8 - Kolonia Zawada - Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.26.2019 627
pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym 621
Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego 599
Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki 583
RZ.271.12.2019 556
Wykaz dzielnicowych obsługujących teren Gminy Tomaszów Mazowiecki 538
referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym 530
RZ.271.11.2019 511
RZ.271.4.2019 510
RZ.271.7.2020 507
RZ.271.4.2020 489
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 483
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Twarda, we wsi Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki 475
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 466
RZ.271.14.2019 458
RZ.271.6.2020 434
RZ.271.8.2019 426
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 425
RZ.271.5.2019 420
Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – etap VI 420
Referent ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym 419
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 418
Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki - wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019 - 2023 412
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 407
Azbest – informacja dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki 398
RZ.271.16.2019 391
RZ.271.2.2019 367
RZ.271.13.2019 360
RZ.271.17.2019 360
RZ.271.3.2019 358
Informacja dla osób niesłyszących 340
RZ.271.7.2019 338
Referent ds. inwestycji, gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami 328
RZ.271.10.2019 318
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 2193
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 466
Zarządzenie nr 3/2019 195
Zarządzenie nr 1/2019 188
Zarządzenie nr 2/2019 185
Zarządzenie nr 19/2019 166
Zarządzenie nr 20/2019 162
Zarządzenie nr 16/2019 159
Zarządzenie nr 18/2019 158
Zarządzenie nr 14/2019 155
Zarządzenie nr 15/2019 151
Zarządzenie nr 13/2019 149
Zarządzenie nr 17/2019 147
Zarządzenie nr 9/2019 137
Zarządzenie nr 5/2019 133
Zarządzenie nr 8/2019 130
Zarządzenie nr 4/2019 125
Zarządzenie nr 7/2019 125
Zarządzenie nr 12/2019 122
Zarządzenie nr 11/2019 121
Zarządzenie nr 10/2019 115
Zarządzenie nr 30/2019 113
Zarządzenie nr 32/2019 113
Zarządzenie nr 31/2019 112
Zarządzenie nr 43/2019 110
Zarządzenie nr 27/2019 109
Zarządzenie nr 6/2019 107
Zarządzenie nr 28/2019 104
Zarządzenie nr 29/2019 103
Zarządzenie nr 48/2019 103
Zarządzenie nr 23/2019 101
Zarządzenie nr 22/2019 100
Zarządzenie nr 33/2019 100
Zarządzenie nr 42/2019 100
Zarządzenie nr 77/2019 100
Zarządzenie nr 24/2019 98
Zarządzenie nr 25/2019 98
Zarządzenie nr 26/2019 98
Zarządzenie nr 39/2019 98
Zarządzenie nr 49/2019 98
Zarządzenie nr 58/2019 98
Zarządzenie nr 41/2019 97
Zarządzenie nr 44/2019 97
Zarządzenie nr 47/2019 97
Zarządzenie nr 40/2019 94
Zarządzenie nr 81/2019 94
Zarządzenie nr 45/2019 93
Zarządzenie nr 34/2019 91
Zarządzenie nr 12A/2019 90
Zarządzenie nr 21/2019 89
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Gminy 2918
Uchwała nr II/11/18 846
Składy osobowe Komisji Rady Miasta VIII kadencji: 387
GAWARZYŃSKA ANNA 321
Uchwała nr III/23/18 301
PIERŚCIŃSKA KRYSTYNA 286
II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 255
BEZAT WERONIKA 246
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 244
GAWARZYŃSKI EUGENIUSZ 236
GLUŹNIEWICZ EDYTA - Radna do 04.09.2019 r. 235
MĄKOLA EDWARD 232
Uchwała nr III/22/18 232
Uchwała nr II/12/18 230
JEDYNAK ANNA 229
Uchwała nr IV/25/19 226
WAWRZYŃCZYK SŁAWOMIR 223
MUSIAŁ ZYGMUNT 218
MILCZAREK CZESŁAW 213
Uchwała nr IV/26/19 212
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 211
KOCIK DANUTA 210
Uchwała nr I/7/18 210
Uchwała nr II/10/18 209
JABRZYK TOMASZ 208
Uchwała nr III/21/18 208
KRÓL STANISŁAW 206
PLICH MARZENA 206
Uchwała nr I/1/18 206
IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 205
Uchwała nr V/30/19 205
Uchwała nr I/6/18 204
Interpelacja w sprawie uszkodzonego mostku, wydłużena barierek na moście przy ul. Młynarskiej, zakupu koszy i montażu w sąsiedztwie sklepu w Zaborowie Pierwszym 203
Uchwała nr I/2/18 203
Uchwała nr VI/37/19 202
Uchwała nr III/19/18 198
PAWELEC CZESŁAW 197
Uchwała nr I/3/18 196
Uchwała nr III/17/18 193
Uchwała nr VI/41/19 191
Uchwała nr I/8/18 190
Uchwała nr III/20/18 189
Uchwała nr IV/24/19 189
Uchwała nr VI/36/19 186
Uchwała nr V/27/19 184
Uchwała nr V/28/19 184
Uchwała nr III/18/18 183
Uchwała nr II/9/18 182
Uchwała nr VI/40/19 182
Uchwała nr I/5/18 180
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 1644
Rys historyczny 300
Uchwała Nr LXIII/376/18 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 września 2018 roku zmieniająca Statut Gminy Tomaszów Mazowiecki 129
Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 113
Uchwała Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 111
Uchwała Nr XXXI/242/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2013 roku o zmianie uchwały Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 105
Uchwała Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 12 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 98
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Szkoły i Przedszkola 3078
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 1028
Gminny Zakład Komunalny 891
Biblioteka i Filie 610
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 587
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 550
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 301
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 275
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 275
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 267
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 260
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 260
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 246
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 243
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 233
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 230
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 226
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 222
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 221
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 215
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 203
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 200
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 197
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 195
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 188
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 180
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 173
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 170
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 167
Statystyki strony Świetlice
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Świetlice wiejskie 863

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij