Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 5760
Kierownictwo 2279
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2020 rok 2223
Konta bankowe 1803
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 1532
Komunikat - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 1516
Godziny pracy 1483
RZ.271.3.2020 1178
Ochrona danych osobowych 971
RZ.271.18.2019 816
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki 809
Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego 787
ds. księgowości w Referacie Finansowym 753
Apel do mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki o oszczędne gospodarowanie wody 743
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 729
pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym 714
Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki 689
pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym 685
Zastępca Kierownika Referatu Finansowego 682
Wykaz dzielnicowych obsługujących teren Gminy Tomaszów Mazowiecki 679
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w pasie drogi na działkach o nr ewid.: 471 - obręb 8 - Kolonia Zawada - Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.26.2019 654
RZ.271.7.2020 650
RZ.271.4.2020 609
referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym 584
RZ.271.12.2019 578
RZ.271.6.2020 548
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 541
RZ.271.11.2019 541
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Twarda, we wsi Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki 532
RZ.271.4.2019 526
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 526
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 511
Azbest – informacja dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki 499
Referent ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym 479
RZ.271.14.2019 474
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 452
RZ.271.8.2019 443
RZ.271.5.2019 437
Referent ds. inwestycji, gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami 435
Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – etap VI 435
Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki - wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019 - 2023 427
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 423
RZ.271.16.2019 406
RZ.271.2.2019 385
Informacja dla osób niesłyszących 381
RZ.271.17.2019 379
RZ.271.13.2019 377
RZ.271.3.2019 374
Informacje 360
RZ.271.5.2020 358
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 2538
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 526
Zarządzenie nr 3/2019 207
Zarządzenie nr 1/2019 200
Zarządzenie nr 2/2019 197
Zarządzenie nr 19/2019 181
Zarządzenie nr 20/2019 176
Zarządzenie nr 16/2019 173
Zarządzenie nr 18/2019 172
Zarządzenie nr 14/2019 168
Zarządzenie nr 15/2019 164
Zarządzenie nr 13/2019 161
Zarządzenie nr 17/2019 161
Zarządzenie nr 9/2019 152
Zarządzenie nr 5/2019 146
Zarządzenie nr 8/2019 140
Zarządzenie nr 7/2019 136
Zarządzenie nr 4/2019 135
Zarządzenie nr 12/2019 132
Zarządzenie nr 11/2019 128
Zarządzenie nr 10/2019 126
Zarządzenie nr 30/2019 123
Zarządzenie nr 43/2019 123
Zarządzenie nr 31/2019 121
Zarządzenie nr 32/2019 121
Zarządzenie nr 27/2019 118
Zarządzenie nr 28/2019 115
Zarządzenie nr 6/2019 115
Zarządzenie nr 23/2019 113
Zarządzenie nr 29/2019 113
Zarządzenie nr 48/2019 113
Zarządzenie nr 22/2019 112
Zarządzenie nr 42/2019 111
Zarządzenie nr 25/2019 110
Zarządzenie nr 77/2019 110
Zarządzenie nr 33/2019 109
Zarządzenie nr 39/2019 109
Zarządzenie nr 40/2019 109
Zarządzenie nr 41/2019 109
Zarządzenie nr 24/2019 108
Zarządzenie nr 26/2019 108
Zarządzenie nr 44/2019 108
Zarządzenie nr 47/2019 108
Zarządzenie nr 49/2019 108
Zarządzenie nr 58/2019 106
Zarządzenie nr 45/2019 104
Zarządzenie nr 81/2019 104
Zarządzenie nr 34/2019 102
Zarządzenie nr 21/2019 100
Zarządzenie nr 12A/2019 99
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Gminy 3286
Uchwała nr II/11/18 868
Składy osobowe Komisji Rady Miasta VIII kadencji: 407
GAWARZYŃSKA ANNA 353
Uchwała nr III/23/18 317
PIERŚCIŃSKA KRYSTYNA 308
II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 270
BEZAT WERONIKA 267
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 264
GAWARZYŃSKI EUGENIUSZ 252
GLUŹNIEWICZ EDYTA - Radna do 04.09.2019 r. 251
JEDYNAK ANNA 251
MĄKOLA EDWARD 250
Uchwała nr II/12/18 243
Uchwała nr III/22/18 242
WAWRZYŃCZYK SŁAWOMIR 242
Uchwała nr IV/25/19 241
MUSIAŁ ZYGMUNT 235
MILCZAREK CZESŁAW 227
KOCIK DANUTA 226
Uchwała nr IV/26/19 226
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 225
Uchwała nr V/30/19 225
JABRZYK TOMASZ 222
PLICH MARZENA 222
Uchwała nr I/7/18 222
Uchwała nr I/1/18 221
Uchwała nr II/10/18 220
Uchwała nr III/21/18 220
Interpelacja w sprawie uszkodzonego mostku, wydłużena barierek na moście przy ul. Młynarskiej, zakupu koszy i montażu w sąsiedztwie sklepu w Zaborowie Pierwszym 218
IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 218
Uchwała nr I/2/18 218
KRÓL STANISŁAW 217
Uchwała nr VI/37/19 217
PAWELEC CZESŁAW 214
Uchwała nr I/6/18 211
Uchwała nr III/19/18 208
Uchwała nr VI/41/19 208
Uchwała nr I/3/18 207
Uchwała nr III/17/18 204
Uchwała nr IV/24/19 204
Uchwała nr VI/36/19 202
Uchwała nr III/20/18 200
Uchwała nr I/8/18 199
Uchwała nr V/27/19 198
Uchwała nr VI/40/19 198
Uchwała nr V/28/19 196
Uchwała nr III/18/18 194
Uchwała nr VI/39/19 193
Uchwała nr II/9/18 192
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 1935
Rys historyczny 335
Uchwała Nr LXIII/376/18 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 września 2018 roku zmieniająca Statut Gminy Tomaszów Mazowiecki 150
Uchwała Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 130
Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 125
Uchwała Nr XXXI/242/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2013 roku o zmianie uchwały Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 118
Uchwała Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 12 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 110
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Szkoły i Przedszkola 3555
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 1126
Gminny Zakład Komunalny 1050
Biblioteka i Filie 680
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 654
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 605
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 347
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 322
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 313
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 308
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 303
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 294
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 284
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 272
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 272
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 256
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 254
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 253
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 243
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 241
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 220
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 218
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 215
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 214
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 212
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 201
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 192
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 191
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 182
Statystyki strony Świetlice
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Świetlice wiejskie 985

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij