Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 4612
Kierownictwo 1863
Konta bankowe 1165
Godziny pracy 1151
Komunikat - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 1100
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 1086
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2020 rok 976
RZ.271.3.2020 969
Ochrona danych osobowych 825
RZ.271.18.2019 793
ds. księgowości w Referacie Finansowym 707
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki 701
Apel do mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki o oszczędne gospodarowanie wody 698
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 690
pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym 644
Zastępca Kierownika Referatu Finansowego 630
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w pasie drogi na działkach o nr ewid.: 471 - obręb 8 - Kolonia Zawada - Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.26.2019 612
pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym 588
RZ.271.12.2019 548
Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki 520
Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego 507
RZ.271.4.2019 503
referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym 500
Wykaz dzielnicowych obsługujących teren Gminy Tomaszów Mazowiecki 495
RZ.271.11.2019 494
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 462
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Twarda, we wsi Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki 458
RZ.271.14.2019 452
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 443
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 416
RZ.271.5.2019 414
RZ.271.8.2019 414
RZ.271.4.2020 413
Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – etap VI 410
Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki - wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019 - 2023 401
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 395
Referent ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym 385
RZ.271.16.2019 382
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 360
RZ.271.2.2019 358
RZ.271.17.2019 351
Azbest – informacja dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki 347
RZ.271.13.2019 347
RZ.271.3.2019 346
RZ.271.7.2019 329
Informacja dla osób niesłyszących 326
RZ.271.10.2019 310
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 24 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 298
RZ.271.15.2019 298
Gawarzyńska Anna 275
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 2056
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 443
Zarządzenie nr 3/2019 189
Zarządzenie nr 1/2019 182
Zarządzenie nr 2/2019 180
Zarządzenie nr 19/2019 161
Zarządzenie nr 20/2019 156
Zarządzenie nr 18/2019 152
Zarządzenie nr 16/2019 151
Zarządzenie nr 14/2019 147
Zarządzenie nr 13/2019 143
Zarządzenie nr 15/2019 143
Zarządzenie nr 17/2019 141
Zarządzenie nr 9/2019 131
Zarządzenie nr 5/2019 127
Zarządzenie nr 8/2019 125
Zarządzenie nr 7/2019 120
Zarządzenie nr 4/2019 119
Zarządzenie nr 12/2019 116
Zarządzenie nr 11/2019 115
Zarządzenie nr 10/2019 108
Zarządzenie nr 30/2019 108
Zarządzenie nr 32/2019 107
Zarządzenie nr 31/2019 105
Zarządzenie nr 43/2019 104
Zarządzenie nr 27/2019 103
Zarządzenie nr 6/2019 101
Zarządzenie nr 28/2019 99
Zarządzenie nr 48/2019 98
Zarządzenie nr 29/2019 97
Zarządzenie nr 33/2019 96
Zarządzenie nr 77/2019 96
Zarządzenie nr 23/2019 95
Zarządzenie nr 22/2019 94
Zarządzenie nr 25/2019 94
Zarządzenie nr 42/2019 94
Zarządzenie nr 26/2019 93
Zarządzenie nr 39/2019 93
Zarządzenie nr 49/2019 93
Zarządzenie nr 24/2019 92
Zarządzenie nr 44/2019 92
Zarządzenie nr 47/2019 92
Zarządzenie nr 41/2019 91
Zarządzenie nr 58/2019 90
Zarządzenie nr 81/2019 89
Zarządzenie nr 34/2019 86
Zarządzenie nr 40/2019 86
Zarządzenie nr 45/2019 86
Zarządzenie nr 12A/2019 85
Zarządzenie nr 21/2019 84
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Gminy 2770
Uchwała nr II/11/18 834
Składy osobowe Komisji Rady Miasta VIII kadencji: 372
GAWARZYŃSKA ANNA 309
Uchwała nr III/23/18 294
PIERŚCIŃSKA KRYSTYNA 278
II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 248
BEZAT WERONIKA 238
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 236
GLUŹNIEWICZ EDYTA - Radna do 04.09.2019 r. 227
Uchwała nr III/22/18 227
GAWARZYŃSKI EUGENIUSZ 223
Uchwała nr II/12/18 223
MĄKOLA EDWARD 220
JEDYNAK ANNA 219
Uchwała nr IV/25/19 219
WAWRZYŃCZYK SŁAWOMIR 216
MUSIAŁ ZYGMUNT 212
MILCZAREK CZESŁAW 206
Uchwała nr IV/26/19 206
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 204
Uchwała nr I/7/18 204
Uchwała nr I/1/18 202
Uchwała nr II/10/18 202
Uchwała nr III/21/18 202
JABRZYK TOMASZ 200
KOCIK DANUTA 200
PLICH MARZENA 200
Uchwała nr I/2/18 198
IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 197
KRÓL STANISŁAW 197
Uchwała nr I/6/18 197
Uchwała nr V/30/19 197
Interpelacja w sprawie uszkodzonego mostku, wydłużena barierek na moście przy ul. Młynarskiej, zakupu koszy i montażu w sąsiedztwie sklepu w Zaborowie Pierwszym 196
Uchwała nr VI/37/19 194
Uchwała nr III/19/18 193
Uchwała nr I/3/18 190
PAWELEC CZESŁAW 189
Uchwała nr III/17/18 187
Uchwała nr VI/41/19 187
Uchwała nr I/8/18 184
Uchwała nr IV/24/19 184
Uchwała nr III/20/18 183
Uchwała nr III/18/18 178
Uchwała nr VI/36/19 178
Uchwała nr II/9/18 177
Uchwała nr V/27/19 177
Uchwała nr VI/40/19 177
Uchwała nr I/4/18 172
Uchwała nr I/5/18 171
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 1520
Rys historyczny 272
Uchwała Nr LXIII/376/18 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 września 2018 roku zmieniająca Statut Gminy Tomaszów Mazowiecki 115
Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 101
Uchwała Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 98
Uchwała Nr XXXI/242/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2013 roku o zmianie uchwały Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 88
Uchwała Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 12 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 85
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Szkoły i Przedszkola 2947
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 976
Gminny Zakład Komunalny 838
Biblioteka i Filie 577
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 561
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 506
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 270
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 250
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 249
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 248
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 244
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 242
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 233
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 218
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 218
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 217
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 209
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 207
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 204
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 200
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 189
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 184
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 181
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 178
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 173
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 161
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 160
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 157
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 156
Statystyki strony Świetlice
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Świetlice wiejskie 824

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij