Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 2361
Kierownictwo 932
Godziny pracy 554
Konta bankowe 527
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki 525
Ochrona danych osobowych 446
ds. księgowości w Referacie Finansowym 414
Komunikat - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 408
RZ.271.12.2019 405
Zastępca Kierownika Referatu Finansowego 373
RZ.271.4.2019 363
Apel do mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki o oszczędne gospodarowanie wody 343
RZ.271.11.2019 335
Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – etap VI 299
Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki - wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019 - 2023 286
RZ.271.8.2019 282
RZ.271.5.2019 280
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 278
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 264
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 261
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 253
RZ.271.14.2019 250
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 247
RZ.271.2.2019 244
RZ.271.3.2019 225
RZ.271.7.2019 215
RZ.271.16.2019 214
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Twarda, we wsi Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki 206
RZ.271.10.2019 200
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 192
pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym 189
RZ.271.9.2019 186
Postanowienie Nr 82/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tomaszów Mazowiecki 174
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 24 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 173
RZ.271.13.2019 172
Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki 170
RZ.271.17.2019 167
RZ.271.15.2019 156
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłsza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Twarda, we wsi Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki 154
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 150
RZ.271.6.2019 146
RZ.271.1.17.2019 138
Wykaz dzielnicowych obsługujących teren Gminy Tomaszów Mazowiecki 133
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dla celów budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego – obręb 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.30.2018 132
Informacja dla rolników o możliwości zgłaszania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia suszy w okresie od 30.06.2019r. 131
RZ.271.1.5.2019 131
Zawiadomienie o sesji 128
Azbest – informacja dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki 127
Obwieszczenie Nr 31/2018 Wojewody Łódzkiego w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na obszarze województwa łódzkiego 125
Informacja dla osób niesłyszących 124
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 1082
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 192
Zarządzenie nr 3/2019 103
Zarządzenie nr 2/2019 92
Zarządzenie nr 1/2019 91
Zarządzenie nr 20/2019 76
Zarządzenie nr 19/2019 69
Zarządzenie nr 18/2019 67
Zarządzenie nr 16/2019 66
Zarządzenie nr 14/2019 63
Zarządzenie nr 15/2019 59
Zarządzenie nr 9/2019 58
Zarządzenie nr 13/2019 55
Zarządzenie nr 17/2019 55
Zarządzenie nr 5/2019 54
Zarządzenie nr 8/2019 54
Zarządzenie nr 11/2019 50
Zarządzenie nr 12/2019 49
Zarządzenie nr 4/2019 48
Zarządzenie nr 7/2019 46
Zarządzenie nr 6/2019 44
Zarządzenie nr 10/2019 41
Zarządzenie nr 32/2019 37
Zarządzenie nr 23/2019 34
Zarządzenie nr 30/2019 33
Zarządzenie nr 31/2019 33
Zarządzenie nr 26/2019 32
Zarządzenie nr 28/2019 29
Zarządzenie nr 29/2019 29
Zarządzenie nr 12A/2019 28
Zarządzenie nr 25/2019 28
Zarządzenie nr 27/2019 28
Zarządzenie nr 22/2019 27
Zarządzenie nr 24/2019 27
Zarządzenie nr 43/2019 26
Zarządzenie nr 21/2019 24
Zarządzenie nr 42/2019 24
Zarządzenie nr 49/2019 24
Zarządzenie nr 33/2019 23
Zarządzenie nr 34/2019 23
Zarządzenie nr 44/2019 23
Zarządzenie nr 47/2019 23
Zarządzenie nr 39/2019 22
Zarządzenie nr 45/2019 22
Zarządzenie nr 46/2019 22
Zarządzenie nr 48/2019 22
Zarządzenie nr 40/2019 20
Zarządzenie nr 41/2019 20
Zarządzenie nr 58/2019 17
Zarządzenie nr 65/2019 17
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Gminy 1482
Składy osobowe Komisji Rady Miasta VIII kadencji: 213
Uchwała nr III/23/18 184
GAWARZYŃSKA ANNA 179
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 154
Uchwała nr II/11/18 154
II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 153
PIERŚCIŃSKA KRYSTYNA 148
Uchwała nr III/22/18 139
BEZAT WERONIKA 133
Uchwała nr II/12/18 132
MĄKOLA EDWARD 127
GLUŹNIEWICZ EDYTA 125
Uchwała nr IV/25/19 125
Uchwała nr III/21/18 122
GAWARZYŃSKI EUGENIUSZ 121
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 121
JEDYNAK ANNA 121
Uchwała nr III/19/18 121
Uchwała nr I/7/18 119
WAWRZYŃCZYK SŁAWOMIR 119
Uchwała nr IV/26/19 118
Uchwała nr I/1/18 114
Uchwała nr II/10/18 114
IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 113
MILCZAREK CZESŁAW 112
Uchwała nr III/20/18 112
Interpelacja w sprawie uszkodzonego mostku, wydłużena barierek na moście przy ul. Młynarskiej, zakupu koszy i montażu w sąsiedztwie sklepu w Zaborowie Pierwszym 111
KOCIK DANUTA 109
Uchwała nr I/6/18 109
Uchwała nr I/8/18 109
PAWELEC CZESŁAW 108
Uchwała nr III/18/18 108
JABRZYK TOMASZ 107
PLICH MARZENA 107
MUSIAŁ ZYGMUNT 106
Uchwała nr I/3/18 105
Uchwała nr II/9/18 105
KRÓL STANISŁAW 104
Uchwała nr I/2/18 103
Uchwała nr I/4/18 102
Uchwała nr I/5/18 100
Uchwała nr IV/24/19 100
Uchwała nr VI/37/19 97
Uchwała nr VI/41/19 95
Uchwała nr V/30/19 94
Uchwała nr V/27/19 91
Uchwała nr V/28/19 90
Uchwała nr III/17/18 88
Uchwała nr III/13/18 86
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 505
Rys historyczny 89
Uchwała Nr LXIII/376/18 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 września 2018 roku zmieniająca Statut Gminy Tomaszów Mazowiecki 32
Uchwała Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 31
Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 31
Uchwała Nr XXXI/242/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2013 roku o zmianie uchwały Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 28
Uchwała Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 12 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 21
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Szkoły i Przedszkola 1431
Gminny Zakład Komunalny 394
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 306
Biblioteka i Filie 299
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 284
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 225
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 109
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 98
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 97
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 95
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 94
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 94
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 93
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 91
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 89
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 85
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 84
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 82
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 76
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 75
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 75
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 74
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 71
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 69
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 67
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 64
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 62
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 61
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 58
Statystyki strony Świetlice
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Świetlice wiejskie 281

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij