Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1890
Kierownictwo 718
Godziny pracy 408
Konta bankowe 402
Ochrona danych osobowych 353
ds. księgowości w Referacie Finansowym 340
RZ.271.4.2019 333
Zastępca Kierownika Referatu Finansowego 313
Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – etap VI 276
RZ.271.12.2019 273
Komunikat - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 261
RZ.271.8.2019 248
Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki - wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019 - 2023 241
RZ.271.5.2019 240
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 231
RZ.271.11.2019 223
RZ.271.2.2019 220
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 203
RZ.271.3.2019 199
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 195
RZ.271.7.2019 172
RZ.271.10.2019 159
RZ.271.9.2019 158
Postanowienie Nr 82/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tomaszów Mazowiecki 131
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłsza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Twarda, we wsi Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki 129
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 126
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki 125
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Twarda, we wsi Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki 123
RZ.271.6.2019 121
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 109
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dla celów budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego – obręb 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.30.2018 109
RZ.271.1.5.2019 107
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 100
Obwieszczenie Nr 31/2018 Wojewody Łódzkiego w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na obszarze województwa łódzkiego 100
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 24 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 100
Zawiadomienie o sesji 99
Serwis informacyjny - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 94
Informacja o terminach i miejscach dodatkowych zbiorowych polowań w styczniu 2019 roku - Koło Łowieckie "Dubelt" w Tomaszowie Mazowieckim 94
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pobocza umocnionego z kostki betonowej, wykonaniu rowu z poboczem, na działce nr ewid. 343, obręb 12 - Sługocice, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.23.2018 92
Komunikat 90
Wykaz kół łowieckich 90
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: rozbudowa sieci SN i nN polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia, wymianie słupa SN na nowy, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, budowie linii kablowej nN oraz dwóch złączy kablowo pomiarowych - znak: RG.6733.26.2018 86
Infomacja Nadleśnictwa Smardzewice o polowaniu zbiorowym 85
Informacja o terminach i miejscach dodatkowych polowań zbiorowych na dziki w styczniu 2019 rok - Koło Łowieckie "Daniel" nr 46 w Tomaszowie Mazowieckim 85
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 97, 99/1 w obrębie Kwiatkówka, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6220.10.2018 85
Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki 85
Azbest – informacja dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki 84
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju protetyka stomatologiczna dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki 84
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: budowie linii energetycznej niskiego napięcia 0.4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach o numerach ewidencyjnych: 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/13 - obręb 19 - Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki -znak: RG.6733.32.2018 82
Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 kwietnia 2019 roku o dodatkowym terminie zgłaszania kandydatów do komisji obwodowych oraz o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komsji wyborczych w gminie Tomaszów Mazowiecki 81
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 870
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 126
Zarządzenie nr 3/2019 85
Zarządzenie nr 2/2019 77
Zarządzenie nr 1/2019 75
Zarządzenie nr 20/2019 52
Zarządzenie nr 19/2019 47
Zarządzenie nr 18/2019 44
Zarządzenie nr 14/2019 43
Zarządzenie nr 16/2019 42
Zarządzenie nr 5/2019 39
Zarządzenie nr 9/2019 36
Zarządzenie nr 15/2019 35
Zarządzenie nr 11/2019 33
Zarządzenie nr 13/2019 33
Zarządzenie nr 12/2019 32
Zarządzenie nr 17/2019 32
Zarządzenie nr 4/2019 31
Zarządzenie nr 8/2019 31
Zarządzenie nr 6/2019 28
Zarządzenie nr 7/2019 28
Zarządzenie nr 10/2019 26
Zarządzenie nr 26/2019 20
Zarządzenie nr 30/2019 20
Zarządzenie nr 31/2019 20
Zarządzenie nr 32/2019 20
Zarządzenie nr 25/2019 16
Zarządzenie nr 28/2019 16
Zarządzenie nr 29/2019 16
Zarządzenie nr 27/2019 15
Zarządzenie nr 12A/2019 13
Zarządzenie nr 22/2019 13
Zarządzenie nr 23/2019 13
Zarządzenie nr 21/2019 10
Zarządzenie nr 34/2019 9
Zarządzenie nr 43/2019 9
Zarządzenie nr 24/2019 8
Zarządzenie nr 33/2019 8
Zarządzenie nr 47/2019 8
Zarządzenie nr 41/2019 7
Zarządzenie nr 44/2019 7
Zarządzenie nr 46/2019 7
Zarządzenie nr 42/2019 6
Zarządzenie nr 45/2019 6
Zarządzenie nr 49/2019 6
Zarządzenie nr 40/2019 5
Zarządzenie nr 48/2019 5
Zarządzenie nr 36/2019 4
Zarządzenie nr 39/2019 4
Zarządzenie nr 35/2019 3
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Gminy 1204
Składy osobowe Komisji Rady Miasta VIII kadencji: 181
Uchwała nr III/23/18 150
GAWARZYŃSKA ANNA 148
Uchwała nr II/11/18 136
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 131
II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 124
PIERŚCIŃSKA KRYSTYNA 119
Uchwała nr III/22/18 118
Uchwała nr II/12/18 110
BEZAT WERONIKA 108
MĄKOLA EDWARD 107
Uchwała nr IV/25/19 106
Uchwała nr III/19/18 105
Uchwała nr III/21/18 103
GLUŹNIEWICZ EDYTA 101
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 100
GAWARZYŃSKI EUGENIUSZ 98
Uchwała nr IV/26/19 98
JEDYNAK ANNA 97
Uchwała nr I/7/18 97
WAWRZYŃCZYK SŁAWOMIR 97
Uchwała nr I/6/18 95
Uchwała nr I/1/18 94
Uchwała nr II/10/18 94
IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 93
KOCIK DANUTA 93
Uchwała nr I/8/18 92
Uchwała nr III/20/18 92
Uchwała nr II/9/18 91
JABRZYK TOMASZ 89
Uchwała nr I/4/18 89
MILCZAREK CZESŁAW 88
PAWELEC CZESŁAW 87
Uchwała nr III/18/18 87
Uchwała nr I/2/18 86
Uchwała nr I/3/18 85
Interpelacja w sprawie uszkodzonego mostku, wydłużena barierek na moście przy ul. Młynarskiej, zakupu koszy i montażu w sąsiedztwie sklepu w Zaborowie Pierwszym 84
PLICH MARZENA 84
Uchwała nr I/5/18 84
MUSIAŁ ZYGMUNT 82
Uchwała nr IV/24/19 82
KRÓL STANISŁAW 80
Uchwała nr III/15/18 72
Uchwała nr V/27/19 72
Uchwała nr III/13/18 70
Uchwała nr V/30/19 69
Uchwała nr VI/37/19 69
Uchwała nr III/16/18 68
Uchwała nr III/17/18 68
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 273
Rys historyczny 43
Uchwała Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 18
Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 17
Uchwała Nr LXIII/376/18 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 września 2018 roku zmieniająca Statut Gminy Tomaszów Mazowiecki 16
Uchwała Nr XXXI/242/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2013 roku o zmianie uchwały Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 13
Uchwała Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 12 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Mazowiecki 10
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Szkoły i Przedszkola 1139
Gminny Zakład Komunalny 304
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 233
Biblioteka i Filie 221
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 217
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 136
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 68
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 67
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 65
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 65
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 63
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 61
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 60
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 59
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 55
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 54
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 53
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 52
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 52
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 52
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 51
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 51
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 50
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 46
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 44
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 43
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 42
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 38
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 38
Statystyki strony Świetlice
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Świetlice wiejskie 152

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij