Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XXI/116/19

uchwała nr XXI/116/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki przysługuje dieta

uchwała nr: XXI/115/19

uchwała nr XXI/115/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/96/19 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Smardzewicach

uchwała nr: XXI/114/19

uchwała nr XXI/114/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/95/19 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Wiadernie

uchwała nr: XXI/113/19

uchwała nr XXI/113/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/94/19 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Komorowie

uchwała nr: XXI/112/19

uchwała nr XXI/112/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

uchwała nr: XXI/111/19

uchwała nr XXI/111/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

uchwała nr: XXI/110/19

uchwała nr XXI/110/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2020

uchwała nr: XXI/109/19

uchwała nr XXI/109/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: XX/108/19

uchwała nr XX/108/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, położonej we wsi Łazisko, stanowiącej własność Gminy Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: XX/107/19

uchwała nr XX/107/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Tomaszów Mazowiecki działek stanowiących własność osób fizycznych położonych w obrębie 18 - Wąwał

uchwała nr: XX/106/19

uchwała nr XX/106/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

uchwała nr: XX/105/19

uchwała nr XX/105/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: XX/104/19

uchwała nr XX/104/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

uchwała nr: XX/103/19

uchwała nr XX/103/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 - 2022 dla Gminy Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: XX/102/19

uchwała nr XX/102/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 - 2022 oraz Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: XX/101/19

uchwała nr XX/101/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 dla Gminy Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: XX/100/19

uchwała nr XX/100/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tomaszów Mazowiecki na rok szkolny 2019/2020

uchwała nr: XX/99/19

uchwała nr XX/99/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/170/09 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: XIX/98/19

uchwała nr XIX/98/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/87/19 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: XIX/97/19

uchwała nr XIX/97/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2022

uchwała nr: XIX/96/19

uchwała nr XIX/96/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Smardzewicach

uchwała nr: XIX/95/19

uchwała nr XIX/95/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Wiadernie

uchwała nr: XIX/94/19

uchwała nr XIX/94/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Komorowie

uchwała nr: XVIII/93/19

uchwała nr XVIII/93/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym

uchwała nr: XVIII/92/19

uchwała nr XVIII/92/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/42/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij