W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33

Godziny pracy Urzędu Gminy: pn - pt 8:00 - 16:00

 

Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gminatomaszowmaz.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LXII/382/22
uchwała nr LXII/382/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwała nr: LXII/381/22
uchwała nr LXII/381/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022
uchwała nr: LXII/380/22
uchwała nr LXII/380/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
uchwała nr: LXI/379/22
uchwała nr LXI/379/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2022”
uchwała nr: LXI/378/22
uchwała nr LXI/378/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2021-2032”
uchwała nr: LXI/377/22
uchwała nr LXI/377/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2021-2030”
uchwała nr: LXI/376/22
uchwała nr LXI/376/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/273/21 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 14 września 2021 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomaszów Mazowiecki
uchwała nr: LXI/375/22
uchwała nr LXI/375/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
uchwała nr: LXI/374/22
uchwała nr LXI/374/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwała nr: LXI/373/22
uchwała nr LXI/373/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022
uchwała nr: LXI/372/22
uchwała nr LXI/372/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
uchwała nr: LX/371/22
uchwała nr LX/371/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022
uchwała nr: LX/370/22
uchwała nr LX/370/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
uchwała nr: LVIII/369/22
uchwała nr LVIII/369/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tomaszów Mazowiecki na rok szkolny 2022/2023
uchwała nr: LVIII/368/22
uchwała nr LVIII/368/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr LIV/329/18 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
uchwała nr: LVIII/367/22
uchwała nr LVIII/367/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
uchwała nr: LVIII/366/22
uchwała nr LVIII/366/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022
uchwała nr: LVIII/365/22
uchwała nr LVIII/365/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
uchwała nr: LVII/364/22
uchwała nr LVII/364/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej we wsi Łazisko, stanowiącej własność Gminy Tomaszów Mazowiecki
uchwała nr: LVII/363/22
uchwała nr LVII/363/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tomaszów Mazowiecki
uchwała nr: LVII/362/22
uchwała nr LVII/362/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
uchwała nr: LVII/361/22
uchwała nr LVII/361/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
uchwała nr: LVII/360/22
uchwała nr LVII/360/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022
uchwała nr: LVII/359/22
uchwała nr LVII/359/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
uchwała nr: LVII/358/22
uchwała nr LVII/358/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021