W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33

 

Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gminatomaszowmaz.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LI/315/22
uchwała nr LI/315/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
uchwała nr: LI/314/22
uchwała nr LI/314/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2021-2032”
uchwała nr: LI/313/22
uchwała nr LI/313/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki
uchwała nr: LI/312/22
uchwała nr LI/312/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji
uchwała nr: LI/311/22
uchwała nr LI/311/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
uchwała nr: LI/310/22
uchwała nr LI/310/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/ 146/20 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki”
uchwała nr: LI/309/22
uchwała nr LI/309/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wolbórz
uchwała nr: LI/308/22
uchwała nr LI/308/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022
uchwała nr: LI/307/22
uchwała nr LI/307/22
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
uchwała nr: L/306/21
uchwała nr L/306/21
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki do stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
uchwała nr: L/305/21
uchwała nr L/305/21
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
uchwała nr: L/304/21
uchwała nr L/304/21
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021
uchwała nr: L/303/21
uchwała nr L/303/21
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
uchwała nr: L/302/21
uchwała nr L/302/21
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022
uchwała nr: L/301/21
uchwała nr L/301/21
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
uchwała nr: L/300/21
uchwała nr L/300/21
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
uchwała nr: L/299/21
uchwała nr L/299/21
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2022
uchwała nr: L/298/21
uchwała nr L/298/21
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2022
uchwała nr: XLIX/297/21
uchwała nr XLIX/297/21
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tomaszów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
uchwała nr: XLIX/296/21
uchwała nr XLIX/296/21
jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/217/21 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 stycznia 2021r.w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki