Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy wtorek od 9.00 - 12.00 oraz od 16.00 - 17.00, w budynku A Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Przewodnicząca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek 14.30 - 15.30 w budynku B Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki, pokój nr 308.

Skargi, wnioski i petycje można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki w budynku A od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki od 800 - 1600 z zastrzeżeniem, że we wtorki można je składać od godz. 8.00 - 17.00.

Skargi i wnioski można również składać ustnie do protokołu u Sekretarza Gminy Tomaszów Mazowiecki w budynku B, I piętro pokój 201, w godzinach pracy Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki od 8.00 - 16.00 z zastrzeżeniem, że we wtorki można je składać od godz. 8.00 - 17.00.