Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Kierownictwo

Wójt Gminy


Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00


 
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów
 
we wtorki od godziny 800 - 1200

Konta bankowe

Numer konta bankowego:

16 9291 0001 0125 0523 2000 0020

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki informujemy, że przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Dotychczasowa strona Biuletynu Informacji Publicznej dostępna jest w zakładce "Archiwalny BIP" oraz pod adresem www. u g.tomaszow.maz.bip.cc Dziękujemy za wyrozumiałość.

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: budowie sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego na działkach o nr ewid.: 168, 261/6, obręb 18 – Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.17.2019

Obwieszczenie RG.6733.17.2019 obowiązuje od 21.05.2019 r. do 05.06.2019 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, na działce o nr ewid.: 883/22 - obręb 19 – Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.9.2019

Obwieszczenie - zawiadomienie RG.6733.9.2019 obowiązuje od 08.05.2019 r. do 23.05.2019 r.

Zawiadomienie o sesji

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki, że w dniu 15 maja 2019 r. (środa) o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 (budynek B, II  piętro sala nr 307) odbędzie się X Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”

nr sprawy RZ.271.1.17.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Budowę ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda i Tresta

zamówienie na Budowę ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda i Tresta

nr sprawy RZ.271.12.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Budowę miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice

zamówienie na Budowę miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice

nr sprawy RZ.271.11.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa ul. Spacerowa

zamówienie na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa ul. Spacerowa

nr sprawy RZ.271.10.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Budowę miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice

zamówienie na Budowę miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice

nr sprawy RZ.271.9.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał

zamówienie na Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał

nr sprawy RZ.271.1.5.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Utwardzenie płytami typu JOMB dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na Utwardzenie płytami typu JOMB dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki

nr sprawy RZ.271.8.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice

zamówienie na Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice

nr sprawy RZ.271.7.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

Uchwały Rady

uchwała nr: X/53/19

uchwała nr X/53/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uchwała nr: X/52/19

uchwała nr X/52/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

uchwała nr: X/51/19

uchwała nr X/51/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: X/50/19

uchwała nr X/50/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w trybie bezprzetargowym, położonej we wsi Wiaderno, stanowiącej własność Gminy Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: X/49/19

uchwała nr X/49/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: X/48/19

uchwała nr X/48/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Jadwigów w Gminie Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: X/47/19

uchwała nr X/47/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

uchwała nr: IX/46/19

uchwała nr IX/46/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie przystąpienia Gminy Tomaszów Mazowiecki do realizacji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. "Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych"

Zarządzenia

zarządzenie nr: 49/2019

zarządzenie nr 49/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz powołania komisji w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego ze środków budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 48/2019

zarządzenie nr 48/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 47/2019

zarządzenie nr 47/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 46/2019

zarządzenie nr 46/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 45/2019

zarządzenie nr 45/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 44/2019

zarządzenie nr 44/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 43/2019

zarządzenie nr 43/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 42/2019

zarządzenie nr 42/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

Praca

stanowisko: ds. księgowości w Referacie Finansowym

stanowisko ds. księgowości w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

stanowisko Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij