Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim informuje odbiorców wody w miejscowościach Twarda, Tresta, Karolinów, że w dniu 24.11.2017 r. (tj. piątek) nastąpi przerwa w dostawach wody z sieci wodociągowej z powodu włączenia wodociągu ze Smardzewic do wodociągu Twarda, Tresta, Karolinów.
 Rafał Darczyński      23.11.2017

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi gminnej nr 116413E - ul. Łąkowa w Smardzewicach"
 Krzysztof Szczepański      20.11.2017

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki informuje, że 17 listopada 2017 roku, Gmina Tomaszów Mazowiecki otrzymała nieodpłatnie od Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi samochód FIAT DUCATO 2,8 ITD FURGON, który po wykonaniu koniecznych napraw zostanie przekazany na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąwale.
 Rafał Darczyński      17.11.2017

Zawiadomienie - obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa o przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego  kurnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 903, 904 obręb 21  Zawada, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RI.6220.12.2016
 Rafał Darczyński      16.11.2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      15.11.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2017/G - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 Rafał Darczyński      10.11.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2017/G - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 Rafał Darczyński      10.11.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2017/G - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 Rafał Darczyński      10.11.2017

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego - z dniem 30 października 2017 r. uległa zmianie siedziba i numer telefonu kontaktowego do Gminnego Zakładu Komunalnego
 Rafał Darczyński      10.11.2017

Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt!!!
 Rafał Darczyński      03.11.2017

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia w dniu 12 października 2017 r. dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Rafał Darczyński      17.10.2017

Jak zgłosić wycinkę drzewa w przypadku właściciela, który planuje wycinkę na cele niezwiązane i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - nowe obowiązki od 17.06.2017 roku
 Rafał Darczyński      13.06.2017

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków
 Rafał Darczyński      19.04.2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW III - XII 2017 ROK
 Rafał Darczyński      22.02.2017

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 Rafał Darczyński      02.12.2016

Państwowy Monitoring Środowiska
 Rafał Darczyński      22.09.2016

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 308, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
044 725 25 79
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl