Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Kierownictwo

Wójt Gminy


Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00


 
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów
 
we wtorki od godziny 800 - 1200

Konta bankowe

Numer konta bankowego:

16 9291 0001 0125 0523 2000 0020

Podatki lokalne oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 44 724 55 73 wew. 25 lub 26

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

ZAŁATWIANIE SPRAW I OBSŁUGA INTERESANTÓW

Informujemy, że od poniedziałku 11 maja 2020 r. Urząd Gminy Tomaszów Mazowieckim będzie ponownie otwarty dla mieszkańców. Będzie można wejść do obydwu budynków, zachowując środki ochrony indywidualnej. Wchodzącym do urzędu mierzona będzie temperatura, dostępny będzie środek dezynfekcyjny do rąk i jednorazowe rękawiczki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy musi mieć założoną maseczkę ochronną. Urzędnicy wyposażeni w środki ochrony osobistej będą przyjmować interesantów w wyznaczonych miejscach. Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości. Jednorazowo w jednym budynku nie może przebywać więcej niż dwóch interesantów. Dlatego może zajść konieczność poczekania na swoją kolejkę przed budynkiem. Przypominamy również, że można umawiać się z urzędnikami telefonicznie na konkretną godzinę, a wszelkie sprawy urzędowe można nadal załatwiać drogą elektroniczną lub drogą pocztową.                                                                                                                                                                                                                                                        INFORMACJA O II RACIE PODATKU - W związku z trwającą pandemią wirusa COVID-19, nie będzie możliwości wpłaty II raty podatku (płatnej w terminie do 15 maja) u sołtysów. Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w decyzji wymiarowej.                                                                                                                                                                                                                                                 Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach do 8.00 do 12.00

więcej o informacji: ZAŁATWIANIE SPRAW I OBSŁUGA INTERESANTÓW

Tablica ogłoszeń

Informacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego o zmianie adresu siedziby Izby Rolniczej.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, iż z dniem 15 czerwca 2020 roku następuje zmiana adresu siedziby Izby Rolniczej. W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres: IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ul. Beskidzka 124 91-610 Łódź 

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 6847/88487_WPI_Tomaszów_Niebrów135/Niebrów - znak: RG.6220.15.2019

Zawiadomienie - Obwieszczenie obowiązuje od 01.06.2020 r. do 14.06.2020 r.

Maseczki ochronne dla mieszkańców

Informujemy, że Gmina Tomaszów Mazowiecki otrzymała maski ochronne w ilości 6000 szt. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach projektu pn. ,,Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na terenie województwa łódzkiego”. Dlatego też mieszkańcy gminy mogą odbierać maski ochronne w Urzędzie Gminy Tomaszów Mazowiecki w budynku B.

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gminie Tomaszów Mazowiecki z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gminie Tomaszów Mazowiecki

Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego o przerwie w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 informuje odbiorców wody w miejscowości Kolonia Zawada, iż w dniu 07.05.2020 r. od godziny 11:00 do 14:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki – I etap

zamówienie na Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki – I etap

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Remont drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów (odcinek na terenie PKP)

zamówienie na Remont drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów (odcinek na terenie PKP)

nr sprawy RZ.271.1.20.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na: Świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni w parkach, placach zabaw oraz boiskach sportowych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2020

zamówienie na Świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni w parkach, placach zabaw oraz boiskach sportowych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2020

nr sprawy RZ.271.1.18.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowa w miejscowości Kolonia Zawada

zamówienie na Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowa w miejscowości Kolonia Zawada

nr sprawy RZ.271.1.17.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na: Wykaszanie pasów drogowych (pobocza i rowy) dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2020

zamówienie na Wykaszanie pasów drogowych (pobocza i rowy) dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2020

nr sprawy RZ.271.1.16.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni w parkach, placach zabaw oraz boiskach sportowych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2020

zamówienie na Świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni w parkach, placach zabaw oraz boiskach sportowych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2020

nr sprawy RZ.271.1.14.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwigów – II etap

zamówienie na Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwigów – II etap

nr sprawy RZ.271.7.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Zadaszenie tarasu wraz z robotami towarzyszącymi w Domu Ludowym w Komorowie

zamówienie na Zadaszenie tarasu wraz z robotami towarzyszącymi w Domu Ludowym w Komorowie

nr sprawy RZ.271.1.11.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

Uchwały Rady

uchwała nr: XXVII/149/20

uchwała nr XXVII/149/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

uchwała nr: XXVII/148/20

uchwała nr XXVII/148/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

uchwała nr: XXVII/147/20

uchwała nr XXVII/147/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki".

uchwała nr: XXVII/146/20

uchwała nr XXVII/146/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn.:"Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: XXVII/145/20

uchwała nr XXVII/145/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/117/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu

uchwała nr: XXVII/144/20

uchwała nr XXVII/144/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

uchwała nr: XXVII/143/20

uchwała nr XXVII/143/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: XXVI/142/20

uchwała nr XXVI/142/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Chorzęcinie

Zarządzenia

zarządzenie nr: 48/2020

zarządzenie nr 48/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ogłoszenia listy osób które otrzymały nagrodę sportową

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 46/2020

zarządzenie nr 46/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 44/2020

zarządzenie nr 44/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród sportowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 43/2020

zarządzenie nr 43/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 42/2020

zarządzenie nr 42/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 41/2020

zarządzenie nr 41/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 40/2020

zarządzenie nr 40/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ogłoszenia terminu naboru oraz kwoty środków przeznaczonych w budżecie gminy w danym roku w formie dotacji celowej na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 39/2020

zarządzenie nr 39/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020

Status Obowiązujące

Praca

stanowisko: Referent ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Obsługi, Promocji i Kadr

stanowisko Referent ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Obsługi, Promocji i Kadr

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Podinspektor ds. ochrony środowiska

stanowisko Podinspektor ds. ochrony środowiska

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

stanowisko Referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Referent ds. inwestycji, gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami

stanowisko Referent ds. inwestycji, gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami

miejsce pracy Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

stanowisko Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Referent ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym

stanowisko Referent ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij