Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Kierownictwo

Wójt Gminy


Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00


 
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów
 
we wtorki od godziny 800 - 1200

Konta bankowe

Numer konta bankowego:

16 9291 0001 0125 0523 2000 0020

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Ogłoszenie - awaria hydrofornii

W związku z awarią sterowania hydrofornii w dniu 17.02.2020 roku w Smardzewicach, informuję o możliwości wystąpienia ograniczeń w dostawie wody. Do czasu usunięcia awarii proszę o racjonalne gospodarowanie wodą, tylko do celów bytowych. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej o informacji: Ogłoszenie - awaria hydrofornii

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dal inwestycji polegającej na: budowa linii kablowej NN (długość linii L=30-60mb) na dz. o nr ewid.: 528/5, 2393, obręb 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.7.2020

Obwieszczenie RG.6733.7.2020 obowiązuje od 13.02.2020 r. do 28.02.2020 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice” - znak: RG.6220.1.2020

Obwieszczenie - zawiadomienie RG.6220.1.2020 obowiązuje od 07.02.2020 r. do 22.02.2020 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-napowietrznymi dz. o nr ewid.: 10/1, 14, 15/5, 15/4, 15/3, 15/2, 15/1, obręb 10 – Kwiatkówka, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.43.2019

Obwieszczenie - zawiadomienie RG.6733.43.2019 obowiązuje od 07.02.2020 r. do 22.02.2020 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego do nieruchomości ozn. nr ewid. 1272/5, na działkach ozn. nr ewid.: 1271/2, 1353, 1272/5, obręb 13 - Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.44.2019

Obwieszczenie - zawiadomienie RG.6733.44.2019 obowiązuje od 04.02.2020 r.  do 19.02.2020 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowo-napowietrznej oświetlenia ulicznego (łączna długość linii 250-400 mb, liczba słupów oświetleniowych 5-8 szt.) na dz. o nr ewid.: 3/1, 343, obręb 12 – Sługocice, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.42.2019

Obwieszczenie - zawiadomienie RG.6733.42.2019 obowiązuje od 04.02.2020 r. do 19.02.2020 r.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przebudowa i remont drogi gminnej nr 116457E - ul. Jagiełły w miejscowości Cekanów

zamówienie na Przebudowa i remont drogi gminnej nr 116457E - ul. Jagiełły w miejscowości Cekanów

nr sprawy RZ.271.5.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Rozbudowa drogi gminnej nr 116413E ul. Łąkowa w miejscowości Smardzewice wraz z oświetleniem – II etap

zamówienie na Rozbudowa drogi gminnej nr 116413E ul. Łąkowa w miejscowości Smardzewice wraz z oświetleniem – II etap

nr sprawy RZ.271.4.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – Etap VIII

zamówienie na Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – Etap VIII

nr sprawy GZK.271.1.2020

zamawiający Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Tomaszów Mazowiecki, Gminny Zakład Komunalny 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4

zamówienie na: Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Ciebłowice Duże

zamówienie na Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Ciebłowice Duże

nr sprawy RZ.271.3.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez gminę Tomaszów Mazowiecki w roku 2020

zamówienie na Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez gminę Tomaszów Mazowiecki w roku 2020

nr sprawy RZ.271.1.1.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawada

zamówienie na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawada

nr sprawy RZ.271.2.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki

nr sprawy RZ.271.24.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Administrowanie pracowniami TIK, sprzętem komputerowym oraz infrastrukturą sieciową w ramach projektu pn.: „Ku lepszej edukacji w gminie Tomaszów Mazowiecki”

zamówienie na Administrowanie pracowniami TIK, sprzętem komputerowym oraz infrastrukturą sieciową w ramach projektu pn.: „Ku lepszej edukacji w gminie Tomaszów Mazowiecki”

nr sprawy RZ.271.1.44.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

Uchwały Rady

uchwała nr: XXII/122/20

uchwała nr XXII/122/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie finansowania dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia

uchwała nr: XXII/121/20

uchwała nr XXII/121/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

uchwała nr: XXII/120/20

uchwała nr XXII/120/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

uchwała nr: XXII/119/20

uchwała nr XXII/119/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: XXII/118/20

uchwała nr XXII/118/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu

uchwała nr: XXII/117/20

uchwała nr XXII/117/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu

uchwała nr: XXI/116/19

uchwała nr XXI/116/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki przysługuje dieta

uchwała nr: XXI/115/19

uchwała nr XXI/115/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/96/19 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Smardzewicach

Zarządzenia

zarządzenie nr: 15/2020

zarządzenie nr 15/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz ustalenia wzorów wniosków i zgłoszeń rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 13/2020

zarządzenie nr 13/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 12/2020

zarządzenie nr 12/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 11/2020

zarządzenie nr 11/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie rozpatrzenia uwag do prognozy oddziaływania na środowisko w związku z przystąpieniem do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Osiedlowej i Spacerowej we wsi Dąbrowa w gminie Tomaszów Mazowiecki

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 10/2020

zarządzenie nr 10/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Osiedlowej i Spacerowej we wsi Dąbrowa w gminie Tomaszów Mazowiecki

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 8/2020

zarządzenie nr 8/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 7/2020

zarządzenie nr 7/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 6/2020

zarządzenie nr 6/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Status Obowiązujące

Praca

stanowisko: Referent ds. inwestycji, gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami

stanowisko Referent ds. inwestycji, gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami

miejsce pracy Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

stanowisko Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Referent ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym

stanowisko Referent ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym

stanowisko referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym

stanowisko pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym

stanowisko pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij