Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Kierownictwo

Wójt Gminy


Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00


 
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów
 
we wtorki od godziny 800 - 1200

Konta bankowe

Numer konta bankowego:

16 9291 0001 0125 0523 2000 0020

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki informujemy, że przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Dotychczasowa strona Biuletynu Informacji Publicznej dostępna jest w zakładce "Archiwalny BIP" oraz pod adresem www. u g.tomaszow.maz.bip.cc Dziękujemy za wyrozumiałość.

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w pasie drogi na działkach o nr ewid.: 471 - obręb 8 - Kolonia Zawada - Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.26.2019

Obwieszczenie RG.6733.26.2019 obowiązuje od 13.08.2019 r. do 28.08.2019 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. na działkach o nr ewid.: 840/1, 841/1, 843, obręb 21 - Zawada, (wieś Niebrów) gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.18.2019

Obwieszczenie - zawiadomienie RG.6733.18.2019 obowiązuje od 12.08.2019 r. do 27.08.2019 r.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku, znak: RG.6733.8.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i przebudowie budynku Domu Ludowego, na działce...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu ubojni drobiu poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do rzeki, budowę studni głębinowej...

Zwrot podatku akcyzowego - informacje

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w drugim terminie należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1 sierpnia 2019 r.– 2 września 2019 r. Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie od  1 lutego 2019 r. – 31 lipca 2019 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  od 1 sierpnia 2019 r. – 2 września 2019 r. w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki w godzinach pracy urzędu.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozowlenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych: studni głębinowych nr 1 i nr 2 oraz likwidację wylotu kanalizacyjnego na działce o nr ewid. 85/6 w obrębie Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: WA.ZUZ.3.421.371.2019.DŁ

Zawiadomienie WA.ZUZ.3.421.371.2019.DŁ obowiązuje od 01.08.2019 r. do 10.08.2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany nazwy i adresu podmiotu w decyzji Starosty Tomaszowskiego z dnia 17.08.2017 r. znak: ZRO.6341.96.2017 oraz zmiany rzeczywistej ilosci pobieranej wody na podst. art. 562 ustawy Prawo wodne - znak: WA.ZUZ.3.424.127.2018.2019.AD

Zawiadomienie WA.ZUZ.3.424.127.2018.2019.AD obowiązuje od 17.06.2019 r. do 25.06.2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany nazwy podmiotu w decyzji Starosty Tomaszowskiego z dnia 17.08.2017 r. znak: ZRO.6341.61.2017 oraz zmiany rzeczywistej ilosci pobieranej wody na podst. art. 562 ustawy Prawo wodne - znak: WA.ZUZ.3.424.126.2018.2019.AD

Zawiadomienie WA.ZUZ.3.424.126.2018.2019.AD obowiązuje od 17.06.2019 r. do 25.06.2019 r.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowę wielofunkcyjnej otwartej strefy aktywności w miejscowości Niebrów

zamówienie na Budowę wielofunkcyjnej otwartej strefy aktywności w miejscowości Niebrów

nr sprawy RZ.271.20.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Budowę wielofunkcyjnej otwartej strefy aktywności w miejscowości Niebrów

zamówienie na Budowę wielofunkcyjnej otwartej strefy aktywności w miejscowości Niebrów

nr sprawy RZ.271.19.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Przebudowę drogi gminnej nr 116407E w miejscowości Kolonia Zawada(ul. Sadowa i część ul. Polnej)

zamówienie na Przebudowę drogi gminnej nr 116407E w miejscowości Kolonia Zawada(ul. Sadowa i część ul. Polnej)

nr sprawy RZ.271.17.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Budowę wielofunkcyjnych otwartych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na Budowę wielofunkcyjnych otwartych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki

nr sprawy RZ.271.16.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice

nr sprawy RZ.271.13.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Przebudowę drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów

zamówienie na Przebudowę drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów

nr sprawy RZ.271.14.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Roboty drogowe – nawierzchnie jezdni dróg gminnym

zamówienie na Roboty drogowe – nawierzchnie jezdni dróg gminnym

nr sprawy RZ.271.15.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”

nr sprawy RZ.271.1.17.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

Uchwały Rady

uchwała nr: XIII/69/19

uchwała nr XIII/69/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

uchwała nr: XIII/68/19

uchwała nr XIII/68/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu

uchwała nr: XIII/67/19

uchwała nr XIII/67/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

uchwała nr: XIII/66/19

uchwała nr XIII/66/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: XII/65/19

uchwała nr XII/65/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

uchwała nr: XII/64/19

uchwała nr XII/64/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023

uchwała nr: XII/63/19

uchwała nr XII/63/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smardzewic

uchwała nr: XII/62/19

uchwała nr XII/62/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji, na rzecz Gminy Tomaszów Mazowiecki nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenia

zarządzenie nr: 82/2019

zarządzenie nr 82/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki treningu systemu wykrywania i alarmowania

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 81/2019

zarządzenie nr 81/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 80/2019

zarządzenie nr 80/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 79/2019

zarządzenie nr 79/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 78/2019

zarządzenie nr 78/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 77/2019

zarządzenie nr 77/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Komorowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 76/2019

zarządzenie nr 76/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wąwale

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 75/2019

zarządzenie nr 75/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany ustalonego imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

Status Obowiązujące

Praca

stanowisko: pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym

stanowisko pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym

stanowisko pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: ds. księgowości w Referacie Finansowym

stanowisko ds. księgowości w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

stanowisko Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij