Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Kierownictwo

Wójt Gminy


Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00


 
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów
 
we wtorki od godziny 800 - 1200

Konta bankowe

Numer konta bankowego:

16 9291 0001 0125 0523 2000 0020

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki informujemy, że przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Dotychczasowa strona Biuletynu Informacji Publicznej dostępna jest w zakładce "Archiwalny BIP" oraz pod adresem www. u g.tomaszow.maz.bip.cc Dziękujemy za wyrozumiałość.

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci wodociągowej na dz. o nr ewid.: 139/2, 144 – obręb 8 – Kolonia Zawada-Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.41.2019

Obwieszczenie RG.6733.41.2019 obowiązuje od 09.12.2019 r. do 24.12.2019 r.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ścieżki rowerowej od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki - RG.6220.17.2019

Zawiadomienie - obwieszczenie RG.6220.17.2019 obowiązuje od 09.12.2019 r. - 24.12.2019 r.

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że decyzją WA.RET.070.1.242.4.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu pn."Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2020 - 2035"

Obwieszczenie obowiązuje od 06.12.2019 r. do 27.12.2019 r.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 6847/88487_WPI_Tomaszów_ Niebrów135/Niebrów” - znak: RG.6220.15.2019

Zawiadomienie - obwieszczenie RG.6220.15.2019 obowiązuje od 05.12.2019 r. do 20.12.2019 r.  

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego (łączna długość linii 30-60 mb, liczba słupów oświetleniowych 2-4 szt.) na dz. o nr ewid.: 370 - obręb 19 - Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.39.2019

Obwieszczenie RG.6733.39.2019 obowiązuje od 28.11.2019 r. do 13.12.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. o nr ewid.: 8, 11/1, 13/3, 13/5, 409 – obręb 8 – Kolonia Zawada-Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.40.2019

Obwieszczenie RG.6733.40.2019 obowiązuje od 28.11.2019 r. do 13.12.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Osiedlowej i Spacerowej we wsi Dąbrowa w gminie Tomaszów Mazowiecki wraz z prognozą oddzialywania na środowisko w dniach od 6 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. - znak: RG.6721.7.2018

Obwieszczenie RG.6721.7.2018 obowiązuje od 28.11.2019 r. do 20.01.2020 r.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki

nr sprawy RZ.271.24.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Administrowanie pracowniami TIK, sprzętem komputerowym oraz infrastrukturą sieciową w ramach projektu pn.: „Ku lepszej edukacji w gminie Tomaszów Mazowiecki”

zamówienie na Administrowanie pracowniami TIK, sprzętem komputerowym oraz infrastrukturą sieciową w ramach projektu pn.: „Ku lepszej edukacji w gminie Tomaszów Mazowiecki”

nr sprawy RZ.271.1.44.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn.: „Ku lepszej edukacji w gminie Tomaszów Mazowiecki”

zamówienie na Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn.: „Ku lepszej edukacji w gminie Tomaszów Mazowiecki”

nr sprawy RZ.271.1.31.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Utwardzenie kostką betonową terenu przed Domem Ludowym w Sługocicach

zamówienie na Utwardzenie kostką betonową terenu przed Domem Ludowym w Sługocicach

nr sprawy RZ.271.1.37.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 5.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 5.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki

nr sprawy RZ.271.22.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w sezonie 2019/2020

zamówienie na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w sezonie 2019/2020

nr sprawy RZ.271.1.32.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Świadczenie usług z zakresu usuwania (odbiór i transport) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2019

zamówienie na Świadczenie usług z zakresu usuwania (odbiór i transport) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2019

nr sprawy RZ.271.1.35.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Utwardzenie kostką betonową terenu przed Domem Ludowym w Sługocicach

zamówienie na Utwardzenie kostką betonową terenu przed Domem Ludowym w Sługocicach

nr sprawy RZ.271.1.33.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

Uchwały Rady

uchwała nr: XIX/98/19

uchwała nr XIX/98/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/87/19 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: XIX/97/19

uchwała nr XIX/97/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2022

uchwała nr: XIX/96/19

uchwała nr XIX/96/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Smardzewicach

uchwała nr: XIX/95/19

uchwała nr XIX/95/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Wiadernie

uchwała nr: XIX/94/19

uchwała nr XIX/94/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Komorowie

uchwała nr: XVIII/93/19

uchwała nr XVIII/93/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym

uchwała nr: XVIII/92/19

uchwała nr XVIII/92/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/42/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim

uchwała nr: XVIII/91/19

uchwała nr XVIII/91/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/19 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Smardzewice - Unewel - I" położonego w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki

Zarządzenia

zarządzenie nr: 106/2019

zarządzenie nr 106/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Tomaszów Mazowiecki

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 105/2019

zarządzenie nr 105/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 104/2019

zarządzenie nr 104/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 103/2019

zarządzenie nr 103/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 102/2019

zarządzenie nr 102/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 101/2019

zarządzenie nr 101/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich nieobecności

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 99/2019

zarządzenie nr 99/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 100/2019

zarządzenie nr 100/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Status Obowiązujące

Praca

stanowisko: referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym

stanowisko referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym

stanowisko pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym

stanowisko pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: ds. księgowości w Referacie Finansowym

stanowisko ds. księgowości w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

stanowisko Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij