Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Kierownictwo

Wójt Gminy


Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00


 
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów
 
we wtorki od godziny 800 - 1200

Konta bankowe

Numer konta bankowego:

16 9291 0001 0125 0523 2000 0020

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki informujemy, że przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Dotychczasowa strona Biuletynu Informacji Publicznej dostępna jest w zakładce "Archiwalny BIP" oraz pod adresem www. u g.tomaszow.maz.bip.cc Dziękujemy za wyrozumiałość.

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowo-napowietrznej oświetlenia ulicznego (łączna dł. linii – 170-240mb, słupy oświetleniowe – 2-4szt.) na dz. o nr ewid.: 638, 462/2, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5 – obręb 17 – Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.33.2019

Obwieszczenie RG.6733.33.2019 obowiązuje od 17.10.2019 r. do 01.11.2019 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej o długości ok. 600m w m. Smardzewice ul. Główna – Zielona do m. Twarda ul. Północna, na dz. o nr ewid.: 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267/2, 1267/6, 1353, 2238, 2295, obręb 13 – Smardzewice, 121, 57 – obręb 17 – Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.28.2019

Obwieszczenie - zawiadomienie obowiązuje od 17.10.2019 r.  do 01.11.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno – wschodniej części wsi Łazisko w gminie Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6721.2.2019

Obwieszczenie RG.6721.2.2019 obowiązuje od 10.10.2019 r. do 04.11.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego ,,Smardzewice - Unewel – I” położonego w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6721.1.2019

Obwieszczenie RG.6721.1.2019 obowiązuje od 10.10.2019 r. do 04.11.2019 r.

Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego o przerwie w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 informuje odbiorców wody w miejscowościach Swolszewice Male, Nagórzyce, iż w dniu 15.10.2019 r. od godziny 8:00 do 16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu modernizacji hydroforni w Swolszewicach Małych.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 4332E Chorzęcin - Zawada - znak: RG.6220.12.2019

Obwieszczenie RG.6220.12.2019 obowiązuje od 08.10.2019 r. do 23.10.2019 r.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn.: „Ku lepszej edukacji w gminie Tomaszów Mazowiecki”

zamówienie na Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn.: „Ku lepszej edukacji w gminie Tomaszów Mazowiecki”

nr sprawy RZ.271.1.31.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Utwardzenie kostką betonową terenu przed Domem Ludowym w Sługocicach

zamówienie na Utwardzenie kostką betonową terenu przed Domem Ludowym w Sługocicach

nr sprawy RZ.271.1.37.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 5.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 5.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki

nr sprawy RZ.271.22.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w sezonie 2019/2020

zamówienie na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w sezonie 2019/2020

nr sprawy RZ.271.1.32.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Świadczenie usług z zakresu usuwania (odbiór i transport) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2019

zamówienie na Świadczenie usług z zakresu usuwania (odbiór i transport) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2019

nr sprawy RZ.271.1.35.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Utwardzenie kostką betonową terenu przed Domem Ludowym w Sługocicach

zamówienie na Utwardzenie kostką betonową terenu przed Domem Ludowym w Sługocicach

nr sprawy RZ.271.1.33.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2019/2020 w ilości ok. 120.800 litrów do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2019/2020 w ilości ok. 120.800 litrów do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki

nr sprawy RZ.271.21.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Dostawę i montaż sprzętu oraz wyposażenia pracowni TIK

zamówienie na Dostawę i montaż sprzętu oraz wyposażenia pracowni TIK

nr sprawy RZ.271.18.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

Uchwały Rady

uchwała nr: XVI/83/19

uchwała nr XVI/83/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: XV/82/19

uchwała nr XV/82/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

uchwała nr: XV/81/19

uchwała nr XV/81/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Smardzewice - Unewel - I" położonego w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: XV/80/19

uchwała nr XV/80/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno - wschodniej części wsi Łazisko w gminie Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: XV/79/19

uchwała nr XV/79/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Tomaszów Mazowiecki działki nr 225/4 w obr. 19 - Wiaderno

uchwała nr: XV/78/19

uchwała nr XV/78/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu

uchwała nr: XV/77/19

uchwała nr XV/77/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: XV/76/19

uchwała nr XV/76/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenia

zarządzenie nr: 94/2019

zarządzenie nr 94/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 93/2019

zarządzenie nr 93/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Komorowie oraz udzielenia pełnomocnictwa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 92/2019

zarządzenie nr 92/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wąwale oraz udzielenia pełnomocnictwa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 91/2019

zarządzenie nr 91/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 90/2019

zarządzenie nr 90/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 89/2019

zarządzenie nr 89/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 88/2019

zarządzenie nr 88/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Komorowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 87/2019

zarządzenie nr 87/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wąwale

Status Obowiązujące

Praca

stanowisko: pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym

stanowisko pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym

stanowisko pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: ds. księgowości w Referacie Finansowym

stanowisko ds. księgowości w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

stanowisko Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij