Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Kierownictwo

Wójt Gminy


Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00


 
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów
 
we wtorki od godziny 800 - 1200

Konta bankowe

Numer konta bankowego:

16 9291 0001 0125 0523 2000 0020

Podatki lokalne oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 44 724 55 73 wew. 25 lub 26

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

ZAŁATWIANIE SPRAW I OBSŁUGA INTERESANTÓW

Informujemy, że od poniedziałku 11 maja 2020 r. Urząd Gminy Tomaszów Mazowieckim będzie ponownie otwarty dla mieszkańców. Będzie można wejść do obydwu budynków, zachowując środki ochrony indywidualnej. Wchodzącym do urzędu mierzona będzie temperatura, dostępny będzie środek dezynfekcyjny do rąk i jednorazowe rękawiczki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy musi mieć założoną maseczkę ochronną. Urzędnicy wyposażeni w środki ochrony osobistej będą przyjmować interesantów w wyznaczonych miejscach. Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości. Jednorazowo w jednym budynku nie może przebywać więcej niż dwóch interesantów. Dlatego może zajść konieczność poczekania na swoją kolejkę przed budynkiem. Przypominamy również, że można umawiać się z urzędnikami telefonicznie na konkretną godzinę, a wszelkie sprawy urzędowe można nadal załatwiać drogą elektroniczną lub drogą pocztową.                                                                                                                                                                                                                                                       

więcej o informacji: ZAŁATWIANIE SPRAW I OBSŁUGA INTERESANTÓW

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 350/14, 157, 445, 156/1, obręb 18 - Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.14.2020

Obwieszczenie - zawiadomienie RG.6733.14.2020 obowiązuje od 05.08.2020 r. do 20.08.2020 r.

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwziecia polegającego na: Budowie trzech odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kwiatkówka wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą - znak: RŚ.6220.9.2020

Obwieszczenie - zawiadomienie RŚ.6220.9.2020 obowiązuje od 29.07.2020 r. do 11.08.2020 r.

Polowanie na kaczki

Informuję, że dniu 15.08.2020 w okolicach rzeki Wolbórki (brzeg od Chorzęcina w stronę Tomaszowa Mazowieckiego) oraz rzeki Pilicy (od Tomaszowa Maz do zapory w Smardzewicach) odbędzie się polowanie na kaczki w godzinach 5.00 do 9.00. 

Obiweszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą dla każdej z farm - znak: RG.6220.3.2020

Obwieszczenie RG.6220.3.2020 obowiązuje od 28.07.2020 r. do 17.08.2020 r.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki

nr sprawy RZ.271.10.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert ePUAP: /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

zamówienie na: Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda

zamówienie na Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda

nr sprawy RZ.271.1.31.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sługocice

zamówienie na Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sługocice

nr sprawy RZ.271.1.29.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w Wąwale

zamówienie na Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w Wąwale

nr sprawy RZ.271.1.27.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

zamówienie na: Budowa sieci wodociągowej PE, DN 160 w miejscowości Smardzewice ul. Główna – Zielona do miejscowości Twarda ul. Północna o długości 575,6 m

zamówienie na Budowa sieci wodociągowej PE, DN 160 w miejscowości Smardzewice ul. Główna – Zielona do miejscowości Twarda ul. Północna o długości 575,6 m

nr sprawy GZK.271.2.2020

zamawiający Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Tomaszów Mazowiecki, Gminny Zakład Komunalny 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją trzech budynków komunalnych w ramach projektu unijnego pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki”

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją trzech budynków komunalnych w ramach projektu unijnego pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki”

nr sprawy RZ.271.1.23.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki – I etap

zamówienie na Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki – I etap

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Remont drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów (odcinek na terenie PKP)

zamówienie na Remont drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów (odcinek na terenie PKP)

nr sprawy RZ.271.1.20.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Uchwały Rady

uchwała nr: XXIX/162/20

uchwała nr XXIX/162/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie przejęcia od Powiatu Tomaszowskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania droga powiatową nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia na odcinku od km 3+956 do km 6+132

uchwała nr: XXIX/161/20

uchwała nr XXIX/161/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Łazisko

uchwała nr: XXIX/160/20

uchwała nr XXIX/160/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wiaderno

uchwała nr: XXIX/159/20

uchwała nr XXIX/159/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

uchwała nr: XXIX/158/20

uchwała nr XXIX/158/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: XXIX/157/20

uchwała nr XXIX/157/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

uchwała nr: XXIX/156/20

uchwała nr XXIX/156/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tomaszów Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

uchwała nr: XXIX/155/20

uchwała nr XXIX/155/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki wotum zaufania

Zarządzenia

zarządzenie nr: 77/2020

zarządzenie nr 77/2020

wydane przez Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 76/2020

zarządzenie nr 76/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym Przedszkolu w Wąwale

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 75/2020

zarządzenie nr 75/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wąwale oraz udzielenia pełnomocnictwa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 71/2020

zarządzenie nr 71/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na realizacje działań ratowniczych na obszarach wodnych zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 70/2020

zarządzenie nr 70/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki treningu systemu wykrywania i alarmowania

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 69/2020

zarządzenie nr 69/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców/opiekunów prawnych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 68/2020

zarządzenie nr 68/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 92/2019 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wąwale oraz udzielenia pełnomocnictwa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 65/2020

zarządzenie nr 65/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Status Obowiązujące

Praca

stanowisko: Referent ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska

stanowisko Referent ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Referent ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Obsługi, Promocji i Kadr

stanowisko Referent ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Obsługi, Promocji i Kadr

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Podinspektor ds. ochrony środowiska

stanowisko Podinspektor ds. ochrony środowiska

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij