Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Kierownictwo

Wójt Gminy


Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00


 
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów
 
we wtorki od godziny 800 - 1200

Konta bankowe

Numer konta bankowego:

16 9291 0001 0125 0523 2000 0020

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Koronawirus

12 PORAD JAK SIĘ OCHRONIĆ PRZED KORONAWIRUSEM

więcej o informacji: Koronawirus

Tablica ogłoszeń

Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego o przerwie w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 informuje odbiorców wody w miejscowościach Smardzewice, Tresta, Twarda, Wąwał, Karolinów, iż w dniu 27.03.2020 r. od godziny 8:00 do 16:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody z powodu prac remontowych na hydroforni w Smardzewicach.

Informacja dotycząca przyjmowania pacjentów - Przychodnia Rodzinna w Smardzewicach

Szanowni Mieszkańcy gminy Tomaszów Maz.! Lekarze, Pielęgniarki i Położna Podstawowej Opieki Zdrowotnej są dostępni w przychodni przez telefon. Przychodnia Rodzinna w Smardzewicach tel. 44 723 50 46 UWAGA! Drzwi poradni będą zamknięte. Wejście do przychodni będzie możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Prosimy rejestrować się TELEFONICZNIE!

Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego dotycząca płatności

Informujemy, że mieszkańcy Smardzewic, Tresty, Chorzęcina, Łagiewnik, Świńska, Kwiatkówki w związku z zarządzeniem  nr 22/2020 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad ochronnych przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, Gminny Zakład Komunalny do dnia 25.03.2020 r. będzie wystawiał faktury prognozowane. Wszystkie płatności prosimy dokonywać przelewem lub przekazem pocztowym na konto Bank Białej Rawskiej: 10 9291 0001 0125 0552 2000 0010. W sprawie jakichkolwiek pytań prośmy o kontakt 44-724-67-55 wew. 42

OGRANICZENIA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

W związku z pojawieniem się w Polsce koronawirusa Sars-CoV-2 i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wprowadził z dniem 14 marca 2020 roku ograniczenia w obsłudze komunikacyjnej na terenie miasta i gmin ościennych. Komunikacja miejska będzie funkcjonowała do odwołania według rozkładu niedzielnego.

Azbest 2020 rok – informacja dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki informuje, że prowadzony jest nabór wniosków, o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki. W związku z powyższym: 1. w terminie do 30 czerwca 2020 r., należy złożyć...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni w parkach, placach zabaw oraz boiskach sportowych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2020

zamówienie na Świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni w parkach, placach zabaw oraz boiskach sportowych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2020

nr sprawy RZ.271.1.14.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwigów – II etap

zamówienie na Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwigów – II etap

nr sprawy RZ.271.7.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Zadaszenie tarasu wraz z robotami towarzyszącymi w Domu Ludowym w Komorowie

zamówienie na Zadaszenie tarasu wraz z robotami towarzyszącymi w Domu Ludowym w Komorowie

nr sprawy RZ.271.1.11.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Utwardzenie płytami typu JOMB dróg wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na Utwardzenie płytami typu JOMB dróg wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki

nr sprawy RZ.271.6.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Przebudowa i remont drogi gminnej nr 116457E - ul. Jagiełły w miejscowości Cekanów

zamówienie na Przebudowa i remont drogi gminnej nr 116457E - ul. Jagiełły w miejscowości Cekanów

nr sprawy RZ.271.5.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Rozbudowa drogi gminnej nr 116413E ul. Łąkowa w miejscowości Smardzewice wraz z oświetleniem – II etap

zamówienie na Rozbudowa drogi gminnej nr 116413E ul. Łąkowa w miejscowości Smardzewice wraz z oświetleniem – II etap

nr sprawy RZ.271.4.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – Etap VIII

zamówienie na Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – Etap VIII

nr sprawy GZK.271.1.2020

zamawiający Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Tomaszów Mazowiecki, Gminny Zakład Komunalny 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4

zamówienie na: Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Ciebłowice Duże

zamówienie na Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Ciebłowice Duże

nr sprawy RZ.271.3.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

Uchwały Rady

uchwała nr: XXII/122/20

uchwała nr XXII/122/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie finansowania dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia

uchwała nr: XXII/121/20

uchwała nr XXII/121/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

uchwała nr: XXII/120/20

uchwała nr XXII/120/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

uchwała nr: XXII/119/20

uchwała nr XXII/119/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: XXII/118/20

uchwała nr XXII/118/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu

uchwała nr: XXII/117/20

uchwała nr XXII/117/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu

uchwała nr: XXI/116/19

uchwała nr XXI/116/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki przysługuje dieta

uchwała nr: XXI/115/19

uchwała nr XXI/115/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/96/19 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Smardzewicach

Zarządzenia

zarządzenie nr: 29/2020

zarządzenie nr 29/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zasad opracowywania arkuszy organizacji przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w roku szkolnym 2020/2021

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 22/2020

zarządzenie nr 22/2020

wydane przez Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 19/2020

zarządzenie nr 19/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz protetyka stomatologiczna dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz powołania komisji konkursowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 16/2020

zarządzenie nr 16/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 15/2020

zarządzenie nr 15/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz ustalenia wzorów wniosków i zgłoszeń rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 14/2020

zarządzenie nr 14/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 13/2020

zarządzenie nr 13/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 12/2020

zarządzenie nr 12/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020

Status Obowiązujące

Praca

stanowisko: Referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

stanowisko Referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Referent ds. inwestycji, gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami

stanowisko Referent ds. inwestycji, gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami

miejsce pracy Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

stanowisko Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Referent ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym

stanowisko Referent ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym

stanowisko referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym

stanowisko pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij