Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowo-napowietrznej linii niskiego napięciana działkach o numerach ewidencyjnych: 24, 26, 49, 50, 87, 99 - obręb 14 - Świńsko-Łagiewniki, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.18.2018
 Rafał Darczyński      05.11.2018 godz. 15:17

Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowo - napowietrznej linii niskiego napięciana działkach o numerach ewidencyjnych: 24, 26, 49, 50, 87, 99 - obręb 14  - Świńsko-Łagiewniki, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.18.2018


Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl