Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Kierownictwo

Wójt Gminy


Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00


 
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów
 
we wtorki od godziny 800 - 1200

Konta bankowe

Numer konta bankowego:

16 9291 0001 0125 0523 2000 0020

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki informujemy, że przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Dotychczasowa strona Biuletynu Informacji Publicznej dostępna jest w zakładce "Archiwalny BIP" oraz pod adresem www. u g.tomaszow.maz.bip.cc Dziękujemy za wyrozumiałość.

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego o przerwie w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 informuje odbiorców wody w miejscowości Cekanów, iż w dniu 14.03.2019 r. od godziny 8:00 do 14:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody z powodu usuwania awarii powstałej na sieci wodociągowej w m. Cekanów.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na działkach o numerach ewidencyjnych: 334/2, 335, 282, 331, obręb 8 – Kolonia Zawada-Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.3.2019

Obwieszczenie - zawiadomienie RG.6733.3.2019 obowiązuje od 12.03.2019 r. - 27.03.2019 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 118/8, 118/13 - obręb 17 – Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.2.2019

Obwieszczenie - zawiadomienie obowiązuje od 04.03.2019 r. do  19.03.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: rozbudowie i przebudowie budynku Domu Ludowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 745, 444/6 - obręb 17 – Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.8.2019

Obwieszczenie RG.6733.8.2019 obowiązuje od 01.03.2019 r. do 16.03.2019 r.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Utwardzenie płytami typu JOMB dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na Utwardzenie płytami typu JOMB dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki

nr sprawy RZ.271.8.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice

zamówienie na Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice

nr sprawy RZ.271.7.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie procedury przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice

zamówienie na do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie procedury przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice

nr sprawy RZ.271.6.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia dialog techniczny

termin składania ofert

zamówienie na: Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice - II postępowanie

zamówienie na Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice - II postępowanie

nr sprawy RZ.271.5.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piękna, ul. Równa i ul. Nadrzeczna)

zamówienie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piękna, ul. Równa i ul. Nadrzeczna)

nr sprawy RZ.271.4.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Budowę miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice

zamówienie na Budowę miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice

nr sprawy RZ.271.3.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – etap VI

zamówienie na Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – etap VI

nr sprawy GZK.271.1.2019

zamawiający Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - budynek B pokój 307

zamówienie na: Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice

zamówienie na Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice

nr sprawy RZ.271.2.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki (sekretariat)

Uchwały Rady

uchwała nr: VI/41/19

uchwała nr VI/41/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wolbórz

uchwała nr: VI/40/19

uchwała nr VI/40/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu

uchwała nr: VI/39/19

uchwała nr VI/39/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

uchwała nr: VI/38/19

uchwała nr VI/38/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

uchwała nr: VI/37/19

uchwała nr VI/37/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

uchwała nr: VI/36/19

uchwała nr VI/36/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: VI/35/19

uchwała nr VI/35/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: VI/34/19

uchwała nr VI/34/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Zarządzenia

zarządzenie nr: 20/2019

zarządzenie nr 20/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 19/2019

zarządzenie nr 19/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz powołania zespołu do przygotowania i przeprowadzania dialogu technicznego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 18/2019

zarządzenie nr 18/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 17/2019

zarządzenie nr 17/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 13/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz protetyka stomatologiczna dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz powołania komisji konkursowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 16/2019

zarządzenie nr 16/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 15/2019

zarządzenie nr 15/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 14/2019

zarządzenie nr 14/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomaszowie Mazowieckim

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 13/2019

zarządzenie nr 13/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz protetyka stomatologiczna dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz powołania komisji konkursowej

Status Obowiązujące

Praca

stanowisko: ds. księgowości w Referacie Finansowym

stanowisko ds. księgowości w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

stanowisko Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij