Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Kierownictwo

Wójt Gminy


Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00


 
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów
 
we wtorki od godziny 800 - 1200

Konta bankowe

Numer konta bankowego:

16 9291 0001 0125 0523 2000 0020

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki informujemy, że przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Dotychczasowa strona Biuletynu Informacji Publicznej dostępna jest w zakładce "Archiwalny BIP" oraz pod adresem www. u g.tomaszow.maz.bip.cc Dziękujemy za wyrozumiałość.

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie o sesji

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki, że w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 (budynek B, II  piętro sala nr 307) odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Komunikat dla mieszkańców gminy Tomaszów Mazowiecki dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Najbliższe zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbędą się od 1 do 9 lipca b.r. Będą odbierane z miejsc gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej natomiast na terenie zabudowy jednorodzinnej, odpady należy zgromadzić w miejscu przed bramą wjazdową, tak aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości oraz nie stanowiły zagrożenia dla pojazdów i pieszych.

Apel do mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki o oszczędne gospodarowanie wody

Szanowni mieszkańcy gminy Tomaszów Mazowiecki   w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz prognozami na najbliższy okres Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej tylko do niezbędnych celów. Proszę o racjonalne gospodarowanie wodą i nie podlewanie trawników, ogródków i nie napełnianie przydomowych basenów szczególnie od godz. 12:00 do 22:00. Woda w pierwszej kolejności powinna być wykorzystywana do celów bytowych.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: budowie sieci elektroenergetycznej na działce o nr ewid.: 471 - obręb 8 - Kolonia Zawda-Dąbrowa gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.12.2019

Obwieszczenie - zawiadomienie obowiązuje od 06.06.2019 r. do 21.06.2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie Stacji PKN ORLEN S.A.nr 887 przy ul. Warszawskiej 160 w Tomaszowie Maz. - znak: WA.ZUZ.3.421.224.2019.IM

Zawiadomienie obowiązuje od 23.05.2019 r. do 03.06.2019 r.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przebudowę drogi gminnej nr 116407E w miejscowości Kolonia Zawada(ul. Sadowa i część ul. Polnej)

zamówienie na Przebudowę drogi gminnej nr 116407E w miejscowości Kolonia Zawada(ul. Sadowa i część ul. Polnej)

nr sprawy RZ.271.17.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Budowę wielofunkcyjnych otwartych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na Budowę wielofunkcyjnych otwartych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki

nr sprawy RZ.271.16.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice

nr sprawy RZ.271.13.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Przebudowę drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów

zamówienie na Przebudowę drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów

nr sprawy RZ.271.14.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Roboty drogowe – nawierzchnie jezdni dróg gminnym

zamówienie na Roboty drogowe – nawierzchnie jezdni dróg gminnym

nr sprawy RZ.271.15.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”

nr sprawy RZ.271.1.17.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Budowę ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda i Tresta

zamówienie na Budowę ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda i Tresta

nr sprawy RZ.271.12.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Budowę miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice

zamówienie na Budowę miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice

nr sprawy RZ.271.11.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

Uchwały Rady

uchwała nr: XI/55/19

uchwała nr XI/55/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

uchwała nr: XI/54/19

uchwała nr XI/54/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: X/53/19

uchwała nr X/53/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uchwała nr: X/52/19

uchwała nr X/52/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

uchwała nr: X/51/19

uchwała nr X/51/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: X/50/19

uchwała nr X/50/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w trybie bezprzetargowym, położonej we wsi Wiaderno, stanowiącej własność Gminy Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: X/49/19

uchwała nr X/49/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: X/48/19

uchwała nr X/48/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Jadwigów w Gminie Tomaszów Mazowiecki

Zarządzenia

zarządzenie nr: 65/2019

zarządzenie nr 65/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Smardzewicach za rok 2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 64/2019

zarządzenie nr 64/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Komorowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tomaszów Mazowiecki

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 63/2019

zarządzenie nr 63/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tomaszów Mazowiecki

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 62/2019

zarządzenie nr 62/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 61/2019

zarządzenie nr 61/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 60/2019

zarządzenie nr 60/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 59/2019

zarządzenie nr 59/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 58/2019

zarządzenie nr 58/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

Praca

stanowisko: pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym

stanowisko pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: ds. księgowości w Referacie Finansowym

stanowisko ds. księgowości w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

stanowisko Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij