W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33

Godziny pracy Urzędu Gminy: pn - pt 8:00 - 16:00

 

Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gminatomaszowmaz.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Rada Gminy

Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki składa się z 15 radnych.

Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie Tomaszów Mazowiecki i do Jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy.

Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki należy w szczególności:

- uchwalanie statutu gminy;
- ustalanie wynagrodzenia wójta;
- powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy;
- uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
- uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- uchwalanie programów gospodarczych;
- ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych;
- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat;
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu;
- określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
- podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
- podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także wznoszenia pomników;
- nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
- podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Porządek obrad Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki, wykaz głosowań wraz z wynikami, protokoły z posiedzenia oraz transmisje obrad Rady Gminy są przyporządkowane do poszczególnych sesji i zamieszczone zostały w zakładce „Sesje Rady Gminy VIII kadencji.”

Powiadom znajomego